D.U.K. 2018-10-29T17:39:41+00:00

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip bus apskaičiuojama ligos išmoka, jeigu sirgsiu sausį? 2018-10-04T05:58:00+00:00

Ligos išmoka nesumažės ir bus apskaičiuojama taip pat, kaip ir dabar. Jei į 3 mėnesių laikotarpį, pagal kurį skaičiuojama išmoka, pateks mėnesiai iš 2018 m. – tais metais turėtos draudžiamosios pajamos bus padaugintos iš 1,289.

Kam reikalingas darbdavio ir darbuotojo įmokų ir mokesčių sujungimas? 2018-10-30T07:30:12+00:00

Siekiama skaidrumo ir aiškumo dėl gaunamo darbo užmokesčio dydžio ir jam tenkančių mokestinių prievolių.

Esant dabartinei sistemai, kai darbuotojo mokami mokesčiai yra išskaičiuojami iš darbo užmokesčio „ant popieriaus“, o darbdavio mokami mokesčiai – priskaičiuojami prie darbo užmokesčio „ant popieriaus”, tikrasis žmogaus darbo užmokestis, įvertinus visus mokamus mokesčius (t. y. visa darbo vietos kaina), yra didesnis nei jo darbo užmokestis „ant popieriaus“. Todėl Lietuvoje „paslėpta“ atlyginimo dalis, kurios darbuotojas nemato savo algalapyje, sudaro 30,5 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus”, kurią moka darbdavys.

Aiškumas, kiek nuo gaunamo darbo užmokesčio sumokama gyventojų pajamų mokesčio (šios lėšos skiriamos valstybės ir savivaldybių viešosioms paslaugoms finansuoti), kiek – valstybinio socialinio draudimo įmokų (šios lėšos skiriamos gyventojo pajamų praradimams dėl ligos, vaikų auginimo, senatvės kompensuoti), kiek – privalomo sveikatos draudimo įmokų (šios lėšos skiriamos nemokamai sveikatos apsaugai kompensuoti) didins darbo apmokestinimo sistemos skaidrumą, o darbuotojams bus aiškesnės jiems tenkančios prievolės ir jų sumokamų mokesčių bei socialinių įmokų paskirtis.

Darbdaviai ir toliau turės išskaičiuoti minėtus mokesčius ir socialines įmokas iš mokamo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Mokesčius sujungs, ar nesumažės mano atlyginimas į rankas? 2018-10-30T07:28:27+00:00

Gaunamo darbo užmokesčio („į rankas“) suma nesumažės – dėl  plečiamo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo ši suma turėtų padidėti.

Be to, darbo užmokesčio „į rankas“ sumos padidėjimas taip pat priklausys ir nuo gyventojo sprendimo dėl dalyvavimo naujajame II pakopos pensijų kaupime.

Ar valstybės tarnautojų atlyginimai nuo kitų metų bus didinami taip pat 1,289 karto? 2018-10-30T07:25:02+00:00

Taip, valstybės tarnautojų darbo užmokestis taip pat bus didinamas 1,289 karto „ant popieriaus“.

Ar darbdavys turi 1,289 karto padidinti ir priedus, priemokas, premijas bei kitas papildomas darbo užmokesčio dalis? 2018-10-30T07:24:33+00:00

Valstybinio socialinio draudimo įstatyme minimas darbuotojo bruto darbo užmokestis, kuris privalo būti perskaičiuojamas, turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Darbo kodekse.

 • Tai reiškia, kad darbuotojo darbo užmokestį sudaro:
  bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);
 • papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
 • priedai už įgytą kvalifikaciją;
 • priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
 • premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
 • premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.
Ar darbdaviai su darbuotojais turės persirašyti darbo sutartis? 2018-10-30T07:23:23+00:00

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. turėtų būti pakeičiamos su darbuotojais sudarytos darbo sutartys, bet išankstinis rašytinis darbuotojo sutikimas nebūtinas. Sutartyse turi būti nurodoma, kad darbuotojo darbo užmokestis „ant popieriaus“ didinamas 1,289 karto.

Perskaičiuotas darbo užmokestis darbuotojui bus mokamas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jeigu darbo apmokėjimo sistemoje, kuri privaloma darbovietėse, vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, yra numatyti tam tikri darbo užmokesčio dydžiai eurais, tai šios darbo apmokėjimo sistemos nuostatos taip pat turėtų būti keičiamos.

Kaip bus užtikrinama, kad pasirašant naujas darbo sutartis darbuotojų atlyginimai nesumažės? 2018-10-30T07:21:38+00:00

Priimto Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodyta, kad pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui darbdavys privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį be darbuotojo išankstinio ar papildomo sutikimo.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs darbuotojo pagal darbo sutartį neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir draudėjo (darbdavio) valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam (darbuotojui).

Už neteisingai perskaičiuotą (sumažintą) darbo užmokestį darbdaviams būtų taikomos sankcijos pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 99 straipsnį: bauda nuo 150 iki 1450 eurų, padarius nusižengimą pakartotinai nuo 1400 iki 3000 eurų. Tyčinis Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 2700 iki 6000 eurų.

Jeigu darbuotojui kiltų įtarimas dėl neteisingai perskaičiuoto darbo užmokesčio, raginame kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (VDI).

 • Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750
Neradote atsakymo į savo klausimą? 2018-10-30T07:19:03+00:00

Jeigu turite klausimų apie atlyginimą ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“, arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.

Kokie įmokų ir mokesčių tarifai taikomi darbo užmokesčiui nuo 2019 metų, už ką reikės mokėti? 2018-08-27T06:00:46+00:00

Nuo 2019 m. sausio 1 d. darbuotojų darbo užmokestis „ant popieriaus“ turės būti padidintas 1,289 karto.

Siekdamas, kad pensijų kaupimas netaptų našta, Seimas 0,55 proc. sumažino dirbančiųjų įmokas „Sodrai“ ir 1 proc. sumažino gyventojų pajamų mokestį (GPM).

Nuo padidėjusio darbo užmokesčio bus mokamos tokios įmokos:

Gyventojų pajamų mokestis (GPM):

20 proc.– darbo užmokesčiui, kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

27 proc.– darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6,98 proc.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 12,52 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,47 proc. (2,19 proc. terminuotoms sutartims) (nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc. ir įmoka į Garantinį fondą – 0,16 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Kokie tarifai bus taikomi ligos, motinystės, ir kitoms išmokoms? 2018-10-30T08:19:01+00:00

Įmokų ir mokesčių tarifai ligos, motinystės ir kitoms (tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo) išmokoms nuo 2019 m. nesikeis, įskaitant ir darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas. Išmokoms taikomi:

 • 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM);
 • 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka.
Kokie mokesčių (įmokų) tarifai bus taikomi mokant atlyginimą už 2018 m. gruodį – gruodžio mėnesį, 2019 m. sausio mėnesį? 2018-10-29T18:24:16+00:00

Už 2018 m. gruodį ir ankstesnius mėnesius apskaičiuotam darbo užmokesčiui, nepriklausomai nuo išmokėjimo momento (2018 ar 2019 m.), bus taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Visam darbo užmokesčiui, kuris bus apskaičiuotas už 2018 m.  sausio-gruodžio mėnesius, nepriklausomai nuo išmokėjimo datos, bus taikomas 2018 metais galiojantis socialinio draudimo įmokų tarifas.

Kaip bus skaičiuojamos įmokos minimalios mėnesio algos (MMA) neuždirbantiems darbuotojams, kai pritaikomos „Sodros“ grindys“? 2018-10-30T08:20:03+00:00

Minimalių socialinio draudimo įmokų reikalavimas bus taikomas ir toliau. Jeigu žmogaus pajamos minimalios algos nesiekia, darbdaviui išlieka pareiga sumokėti darbuotojo ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo minimalios mėnesio algos (MMA) pagal galiojančius tarifus.

Išimtys taikomos – primokėti socialinio draudimo įmokų nuo minimalios mėnesio algos nereikia – jeigu darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metų, gauna senatvės, netekto darbingumo (neįgalumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, turi nustatytą 0–55 procentų darbingumo lygį, gauna motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, yra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis.

Koks pajamų mokesčio tarifas 2019 m. ir vėliau bus taikomas dividendams? 2018-10-29T18:24:54+00:00

Dividendams ir kitoms pajamoms iš paskirstytojo pelno (neatsižvelgiant į jų sumą) 2019 metais ir vėliau bus taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas nuomos pajamoms? 2018-10-30T08:14:43+00:00

15 procentų – kai gautų nuomos pajamų ir kitų ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) apmokestinamųjų pajamų metinė suma neviršys 120 VDU. Į metinę tokių pajamų sumą neįskaičiuojamos pajamos iš paskirstytojo pelno ir iš individualios veiklos.

20 procentų – nuomos pajamų ir kitų ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) apmokestinamųjų pajamų (neįskaičiuojant pajamų iš paskirstytojo pelno ir iš individualios veiklos) daliai, viršijančiai 120 VDU per metus.

Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį, nuomos pajamas ir autorinius atlyginimus, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu jo metinių pajamų suma 2019 m. viršys 120 VDU? 2018-10-30T08:09:26+00:00

Nereikės, jeigu bendra didesnė kaip 120 VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su darbo užmokesčiu (pavyzdžiui, kai darbo užmokestis sudarys 40 VDU, o nuomos pajamos ir autoriniai atlyginimai – 85 VDU).

Reikės , jeigu:

 • metinė darbo užmokesčio (apmokestinto pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą) suma viršys 120 VDU. Pajamų mokestį (papildomus 7 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos,
 • nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų metinė pajamų (apmokestintų pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio tarifą) suma viršys 120 VDU. Pajamų mokestį (papildomus 5 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų  sumos.
Kaip bus apmokestinamos gyventojo ne individualios veiklos pajamos už parduotas atliekas? 2018-10-30T08:26:01+00:00

Jei pajamos neviršys 120 VDU, bus taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas. Atliekų pardavimo ir kitų apmokestinamųjų pajamų metinei daliai (neįskaitant pajamų, susijusių su darbo santykiais, pajamų iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno), viršijančiai 120 VDU, bus taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Kokios nesusijusios su darbo santykiais apmokestinamosios pajamos įskaičiuojamos į 120 VDU sumą? 2018-10-30T07:46:03+00:00

Nustatant, ar metinės apmokestinamosios pajamos, neįskaitant gautų iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių), individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno, yra didesnės nei 120 VDU suma, yra įskaičiuojamos:

 

– pajamos už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to turto (daikto) įsigijimo kaina ir su jo perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais),

– visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas,

– autoriniai atlyginimai,

– honorarai,

– tantjemos ir kitos valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamos už vykdomas valdymo funkcijas,

– nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos),

– palūkanos už paskolas ir kitos palūkanos, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms,

– gyventojo surinktų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamų dalis, viršijanti 3000 eurų sumą per metus,

– mažosios bendrijos nario pagal civilinę paslaugų sutartį už atliekamas vadovo funkcijas gautas atlygis,

– dovanų iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) suma (vertė), viršijanti 2500 eurų per mokestinį laikotarpį,

– iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos, išskyrus gautas natūra, neviršijančias 100 eurų vertės,

– kitos apmokestinamosios pajamos.

 

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

 

Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą neįskaičiuojamos, nes jos jau yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą.

Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) bus taikomas 2019 metais? 2018-10-30T07:55:32+00:00

2019 m. maksimalus mėnesio NPD – 300 eurų. Jis bus taikomas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventojui), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys vieno dydžio minimalios mėnesinės algos (MMA), galiosiančios 2019 sausio 1 d.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) bus didesnės nei vienos MMA suma, mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

300 – 0,15 x (mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 MMA vienas dydis), t. y.

 1. iš mėnesio su darbo santykiais (jų esmę atitinkančiais santykiais) susijusių pajamų sumos atimamas 2019 m. sausio 1 d. galiojančios MMA 1 dydis,
 2. gautas skirtumas padauginamas iš koeficiento 0,15,
 3. gautas rezultatas atimamas iš 300 eurų.

Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 eurai (neatsižvelgiant į pajamų sumą).

Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD – 308 eurai (neatsižvelgiant į pajamų sumą).

Kokios naujos mokesčių lengvatos įsigalios nuo 2019 m.? 2018-10-30T07:47:54+00:00

Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

1) iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:

 • papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 • įmokos į III pakopos pensijų kaupimą;
 • gyvybės draudimo įmokos.

2)  Iki 2000 eurų suma, sumokėta už:

 • pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) darbus;
 • lengvųjų automobilių remonto paslaugas;
 • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Išlieka reikalavimas, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2009-01-01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą) suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Be to, susigrąžintina suma priklausys ne tik nuo patirtų išlaidų dydžio, bet ir nuo gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos ir pajamų mokesčio tarifo (tarifų), kuriuo buvo apmokestintos gyventojo pajamos, dydžio.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas patirs 2000 eurų automobilio remonto išlaidų, o jo pajamos bus apmokestintos vien 20 procentų pajamų mokesčio tarifu, tai bus galima susigrąžinti iki 400 eurų pajamų mokesčio.

Susigrąžinti dalį pajamų mokesčio gyventojai galės ta pačia tvarka kaip ir iki šiol, t. y., pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Kiek bus galima susigrąžinti GPM, nuo papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų, dalyvaujant II pakopos pensijų kaupime? 2018-10-30T07:42:11+00:00

Nuolatinis Lietuvos gyventojas galės susigrąžinti GPM nuo jo paties mokamų papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų, kurios bus didesnės negu 3 proc. šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos. Atkreipiame dėmesį, kad bendra išlaidų įmokoms į II pakopos ir III pakopos pensijų fondus bei gyvybės draudimo įmokoms suma, kuria galima mažinti apmokestinamąsias pajamas, negalės viršyti 1500 eurų per metus.

Kai bruto darbo užmokestis per mėnesį 2018 m. sudaro 1000 eurų, tuomet:

Bruto darbo užmokestis per mėnesį 2019 m.: 1289 eurų.

Pritaikomas NPD: tarkim, 184 eurai.

Darbo užmokestis per mėnesį į rankas: 817 eurų.

3 proc. žmogaus įmoka, eurais per metus: 38,66 x 12 =464 eurai.

1,5 proc. žmogus skiria papildomai, eurais per metus: 19,33 x 12 =232 eurai.

20 proc. GPM grąžinimas – 46 eurai.

Kaip bus taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka? 2018-10-30T07:34:15+00:00

Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.

Ar Lietuvoje bus mažinami mokesčiai? 2018-08-27T06:14:50+00:00

Siekiant, kad pensijų kaupimas netaptų našta, 0,55 proc. sumažintos dirbančiųjų įmokos „Sodrai“ ir 1 proc. sumažintas gyventojų pajamų mokestis (GPM).

Taip pat taikomos socialinio draudimo įmokų „lubos“. Nuo pajamų, kurios per visus metus viršys 120 (2019 m.); 84 (2020 m.); 60 (nuo 2021 m.) vidutinių darbo užmokesčių (VDU), socialinio draudimo įmokų mokėti nereikės.

Ar išliko lengvata gyvybės draudimo, pensijų įmokoms į III pakopos pensijų fondus, įmokoms už studijas bei palūkanoms už iki 2009-01-01 paimtą kreditą būstui įsigyti? 2018-10-30T07:31:19+00:00

Taip, iš pajamų ir toliau galima bus atimti visas šias išlaidas ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Pasikeitė tai, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (į II ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų (iki pakeitimo buvo 2 000 eurų), tačiau svarbu, kad dėl padidėjusio GPM tarifo, tai iš esmės nekeis gyventojo galimos susigrąžinti GPM sumos [2000×15 proc.=1500×20 proc.].

Ar numatytomis išlaidomis bus galima mažinti visas pajamų mokesčiu apmokestintas pajamas? 2018-08-27T06:15:30+00:00

Visas, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus, suteiks automobilių remonto ir vaikų priežiūros paslaugas, norint pasinaudoti GPM lengvata? 2018-08-27T06:15:48+00:00

Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.

Kaip bus taikomos Sodros įmokų „lubos“? 2018-08-27T06:16:14+00:00

Socialinio draudimo įmokų „lubos“ pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslu bus vertinamos  pinigų principu. Pajamoms iki 120 VDU (2019 m.) bus taikomi  15 proc. (nesusijusioms su darbo santykiais) arba 20 proc. (susijusioms su darbo santykiais ) GPM tarifai, o pajamoms, viršijančioms 120 VDU, taikomas 20 proc. (nesusijusioms su darbo santykiais) arba 27 proc. (susijusioms su darbo santykiais)  GPM , 6,98 proc. PSD ir netaikomos socialinio draudimo įmokos (12,52 proc. + 1,47 proc. + 0,16 proc. + 0,16 proc.).

Socialinio draudimo įmokų „lubos“ 2019 metais taikomos nuo 120 VDU, galiojančio 2019 m., 84 VDU (2020 m.) ir 60 VDU (nuo 2021 m.).

VDU – Lietuvos statistikos departamento paskelbtas už praeitų metų III ir IV ketvirčių ir praėjusių metų I ir II ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis (įtraukiant ir individualiųjų įmonių darbo užmokesčio duomenis). VDU tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Neradote atsakymo į savo klausimą apie mokesčius bei įmokas? 2018-10-30T07:24:39+00:00

Jeigu turite klausimų apie mokesčius bei įmokas ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“ arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.

Kodėl socialinio draudimo išmokos procentine išraiška mažėja, ar sumažės ir jų dydis? 2018-10-30T08:37:37+00:00

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmokos „į rankas“ nemažės.

Dėl nuo 2019 m. „ant popieriaus“ didėjančio atlyginimo (jis turi išaugti 1,289 karto), keičiama tik procentinė socialinio draudimo išmokų išraiška. Pavyzdžiui, pasirinkus vienų metų trukmės vaiko priežiūros atostogas, šiandien įgyjama teisė gauti 100 proc. kompensuojamo (buvusio) uždarbio dydžio išmokas.

Jei atlyginimas „ant popieriaus“ buvo 1000 eurų, tuomet „į rankas“ išmoka šiandien siekia 790 eurų, nes nuo išmokų atskaitoma 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

Po reformos vaiko priežiūros išmoka, kai vaikas prižiūrimas vienus metus, procentais sudarys nebe 100 proc. kompensuojamo uždarbio dydžio, bet 77,58 proc. Nuo 1289 eurų „ant popieriaus“ atskaičius GPM ir sveikatos draudimo įmokas tai bus tie patys 790 eurų „į rankas“.

Kokios dydžio bus motinystės, ligos, nedarbo išmokos po pertvarkos? 2018-10-30T08:35:40+00:00

Nuo 2019 m. sujungus darbuotojo ir darbdavio mokesčius ir darbuotojų atlyginimams „ant popieriaus“ padidėjus 1,289 karto, keičiama procentinė „Sodros“ išmokų išraiška.

 • Motinystės išmoka – 77,58 proc. moters vidutinio darbo užmokesčio
 • Tėvystės išmoka – 77,58 proc. vyro vidutinio darbo užmokesčio
 • Vaiko priežiūros išmoka (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 1 metai) – 77,58 proc. vidutinio darbo užmokesčio
 • Vaiko priežiūros išmoka (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 2 metai) – 54,31 proc. pirmaisiais metais 31,03 proc. antraisiais metais skaičiuojant nuo vidutinio darbo užmokesčio
 • Nedarbo išmoka (pirmą – trečią mėnesį) – 23,27 proc. nuo MMA – pastovioji dalis ir 38,79 proc. žmogaus vidutinio darbo užmokesčio
 • Nedarbo išmoka (ketvirtą – šeštą mėnesį) – 23,27 proc. nuo MMA – pastovioji dalis ir 31,03 proc. žmogaus vidutinio darbo užmokesčio
 • Nedarbo išmoka (septintą – devintą mėnesį) – 23,27 proc. nuo MMA – pastovioji dalis ir 23,27 proc. žmogaus vidutinio darbo užmokesčio
 • Ligos išmoka – 62,06 proc. žmogaus vidutinio darbo užmokesčio
 • Ligos išmoka slaugant šeimos narį – 65,94 proc. žmogaus vidutinio darbo užmokesčio

Išmokų mokėjimo tvarka, stažo reikalavimai, išmokų, gaunamų „į rankas“, dydis liks tokie pat, kaip ir iki šiol.

Šiuo metu auginu vaiką ir laukiuosi, bet vaikelis gims kitąmet. Kaip bus skaičiuojama motinystės ir vaiko priežiūros išmoka – juk atlyginimas „ant popieriaus“ šiemet gerokai mažesnis nei kitąmet? 2018-08-27T06:19:40+00:00

Jei teisę į motinystės ar vaiko priežiūros išmoką įgysite 2019-aisiais, išmoka (kaip ir dabar) bus skaičiuojama vertinant per pastaruosius 12 mėnesių (atmetus paskutinį mėnesį prieš teisės į išmoką atsiradimą) turėtas pajamas. Vertinant 2018 metais, iki darbuotojo ir darbdavio mokesčių sujungimo, gautas pajamas, jos bus dar padaugintos iš 1,289.

Neradau man rūpimo klausimo apie išmokas ir atsakymo į jį 2018-10-30T08:32:52+00:00

Jeigu turite klausimų apie išmokas ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su „Sodra“ tel. 1883 arba el. p. info@sodra.lt.

Ar Lietuvoje planuojama ilginti senatvės pensijos amžių? 2018-08-27T06:20:55+00:00

Ne, neplanuojama. Pagal 2011 m. priimtus sprendimus pensinis amžius 2026 m. pasieks 65 metus vyrams ir moterims – daugiau jokių sprendimų tuo klausimu priimti nesiūloma ir neplanuojama. Priešingai, pensijų kaupimo reforma siekiama, kad senstančios visuomenės problema būtų sprendžiama per asmeninį kaupimą.

Ar mažės“ Sodros“ pensija kaupiant fonduose? 2018-08-27T06:21:20+00:00

Ne. „Sodros“ pensija kaupiant fonduose nemažės, nes nuo šiol įmokos bus pervedamos ne iš „Sodros“, o iš dirbančiojo pajamų.

Ką reiškia dirbančiojo įtraukimas į kaupimo sistemą? Ar tai nėra prievartinis mechanizmas? 2018-08-27T06:21:54+00:00

Įtraukimas į kaupimo sistemą buvo pasitelktas kaip viena veiksmingiausių priemonių norint paskatinti žmones kaupti, jeigu jie iki šiol dar nekaupė. Tačiau tai jokiu būdu nėra prievartinis mechanizmas, nes bet kuris dirbantysis turi teisę atsisakyti kaupti, jeigu to nenori ar turi kitų prioritetų.

Pagal šią sistemą nekaupiantis žmogus iki 40 metų amžiaus kas trejus metus gaus pranešimą iš „Sodros“, kad yra įtrauktas į kaupimo sistemą ir kad iki numatyto termino turi teisę pranešti apie sprendimą nedalyvauti kaupime.

Jeigu asmuo nepraneša apie nenorą kaupti, jis atsitiktine tvarka priskiriamas vienai iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių ir pradeda kaupti asmeninei pensijai. Tačiau į kaupimo sistemą įtrauktas dirbantysis taip pat savarankiškai gali sudaryti sutartį su savo pasirinkta kaupimo bendrove.

Žmonės, kurie jau kaupia II pensijų pakopoje, taip pat bus įtraukiami į atnaujintą kaupimo schemą, nes jau yra pareiškę savo sutikimą anksčiau. Tačiau nebenorintiems kaupti ateityje atsiveria vienkartinė galimybė dar kartą sustabdyti kaupimą ir visą pinigų sumą grąžinti „Sodrai“, arba atsiimti lėšas iš pensijų kaupimo bendrovės sulaukus pensinio amžiaus.

Kiek reikės kaupti kitais metais? 2018-08-27T06:22:11+00:00

Pagal naująją kaupimo formulę kaupiantieji galės prisidėti 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio „ant popieriaus“, o valstybė iš biudžeto skirs 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio.

Šie procentai pateikti po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos, kai dirbančiųjų darbo užmokestis „ant popieriaus“ išaugs 1,289 karto.

Norintieji pradėti nuo mažesnės įmokos, gali rinktis nuoseklų įmokos augimą nuo 1,8 proc. kitais metais iki 3 proc. po penkerių metų.

Tai reikštų, kad 2019 m. kaupimo įmoka būtų 1,8 proc. nuo darbo užmokesčio, 2020 m. – 2,1 proc., 2021 m. – 2,4 proc., 2022 m. – 2,7 proc., 2023 m. – 3 proc.

Pasirinkus kaupti nuo 1,8 proc., valstybės paskata taip pat didėtų atitinkamai įmokos augimui: prasidėtų nuo 0,3 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio kitais metais ir pasiektų 1,5 proc. – 2023-iaisiais.

Kokią įmoką 2019 m. mokės dirbantysis, kuris kitąmet bus pirmą kartą įtrauktas į pensijų kaupimo sistemą – 3 proc. ar 1,8 proc.? 2018-08-27T06:22:31+00:00

Tokio asmens įmokos tarifas pirmaisiais metais bus 1,8 proc. ir pamažu didės, kol pasieks 3 proc. Jei žmogus iškart norėtų mokėti daugiau, apie tai jis turėtų informuoti pensijų kaupimo bendrovę ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos mėnesio pabaigos.

Kokio dydžio pensijos kaupimo įmoka bus kitais metais, jeigu dirbantysis dabar uždirba 500 eurų, 1000 eurų ir 1500 eurų „ant popieriaus“? 2018-11-16T14:56:57+00:00

Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 500 eurų ir pasirinks kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. bus (500 x 1,289 x 0,03) 19,34 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka bus 11,60 euro.

Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 1000 eurų ir pasirinks kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos  2019 m. bus 38,67 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka sieks 23,20 eurų.

Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 1500 eurų ir pasirinks kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. bus 58,01 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka bus 34,80 eurų.

Kiek eurų siekia valstybės paskata šiais metais ir kiek sudarys 2019 m.? 2018-10-30T07:56:08+00:00

2018 m. valstybės paskata kaupiantiems pensiją – 2 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio siekia 15,58 eurų.

Kitais metais paskata kaupiantiems pensiją – 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio (kuris bus padidintas 1,289 karto) sudarys 16,40 eurų.

Ką daryti, jeigu man dar nėra 40 metų ir nenoriu kaupti? 2018-08-27T06:23:43+00:00

„Sodra“ iki 2019 m. sausio 31 d. kiekvieną dirbantį žmogų iki 40 metų amžiaus asmeniškai informuos apie asmens įtraukimą į kaupimo sistemą.

Sulaukęs tokio pranešimo jaunas dirbantysis iki 2019 m. birželio 30 d. turės pranešti „Sodrai“ apie nenorą kaupti.

Asmens įtraukimo į kaupimą procesas bus kartojamas kas trejus metus iki dirbančiajam sukaks 40 metų.

Ką daryti, jeigu kaupiau, tačiau toliau kaupti nebenoriu? 2018-08-27T06:24:03+00:00

Šiuo metu kaupiantys gyventojai apie pensijų kaupimo pertvarką nebus informuojama asmeniškai, nes jau dalyvauja kaupimo sistemoje ir davė tam sutikimą. Tačiau kadangi pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šie dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne.

Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti – apie sprendimą jis turės pranešti savo kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

Ką galiu rinktis, jeigu nebenoriu kaupti toliau? 2018-10-30T07:53:55+00:00

Jeigu šiuo metu kaupiate, bet neketinate to daryti toliau, apie tai informuojate savo pensijos kaupimo bendrovę ir turite dvi galimybes:

 • grąžinti į „Sodrą“ visą sukauptą lėšų sumą ir už tai gauti didesnę „Sodros“ senatvės pensiją;
 • stabdyti kaupimą pensijų fonde ir atsiimti lėšas sulaukus pensijos amžiaus.
Kaupiau iki šiol, ar galima grįžti į Sodrą? 2018-08-27T06:24:47+00:00

Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti, bus galima rinktis du variantus: su visa pinigų suma grįžti į „Sodrą“ arba palikti lėšas pensijų fonde iki senatvės pensijos amžiaus. Asmens sprendimas turi būti praneštas kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

Pasirinkus grįžti į „Sodrą“ bus atkuriamas „Sodros“ pensijos dydis tarsi jis nė nebūtų dalyvavęs kaupime. Jeigu pensijų fonde sukaupta daugiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, tuomet žmogus įgis daugiau apskaitos vienetų, pagal kuriuos apskaičiuojama „Sodros“ mokama senatvės pensija. Jeigu pensijų fonde bus mažiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, asmeniui bus atkuriamos teisės į visą „Sodros“ pensiją – ji dėl to nesumažės.

Ką gausiu, jeigu nutraukęs kaupimą visą sukauptą sumą grąžinsiu į „Sodrą“? 2018-11-16T14:59:57+00:00

Įprastai tokį sprendimą priėmusiam asmeniui bus atkuriamas „Sodros“ senatvės pensijos dydis tarsi jis nė nebūtų dalyvavęs kaupime, o tai reiškia, kad „Sodros“ senatvės pensija padidės.

Jeigu pensijų fonde bus daugiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, tuomet žmogus įgis daugiau apskaitos vienetų, pagal kuriuos apskaičiuojama „Sodros“ mokama senatvės pensija (pensija dar padidės).

Jeigu pensijų fonde bus mažiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, asmeniui bus atkuriamos teisės į nesumažintą „Sodros“ pensiją, bet daugiau apskaitos vienetų žmogus neįgis.

Ką daryti, jeigu iki 2019 m. birželio 30 d. dėl svarbių priežasčių nespėsiu pranešti apie savo nenorą kaupti? 2018-08-27T06:25:29+00:00

Jeigu žmogus dėl svarbių priežasčių negalėjo atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, jis turės teisę tai padaryti pasibaigus nustatytam terminui, bet kartu turės pateikti svarbias priežastis įrodančius dokumentus. „Sodros“ įgaliotas tarnautojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, nustatys, ar priežastys išties gali būti laikomos svarbiomis.

Jeigu paaiškės, kad dirbantysis dėl svarbių priežasčių negalėjo pranešti apie nenorą kaupti, tokiu atveju sumokėtos pensijų įmokos grąžinamos asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime įregistravimo.

Nuo kada bus skaičiuojamos įmokos pradėjus kaupti? 2018-11-16T15:01:36+00:00

Įmokos įtrauktiems į pensijų kaupimą bus pradedamos nuskaičiuoti nuo 2019 m. liepos 1 d.

Tiems, kas per įtraukimo metų pirmus šešis mėnesius savo iniciatyva sudarys pensijų kaupimo sutartį, sutartis įsigalios nuo trečio mėnesio pirmos dienos ir nuo to laiko bus pradėtos skaičiuoti įmokos. Pavyzdžiui, jei gyventojas pensijų kaupimo sutartį sudarys kovo 5 d., sutartis įsigalios birželio 1 d. ir jo įmokos bus pradėtos skaičiuoti nuo birželio mėnesio darbo užmokesčio.

Ką daryti, jeigu kaupiau ir noriu kaupti toliau? 2018-08-27T06:26:30+00:00

Jeigu šiuo metu kaupiantis žmogus ketina kaupti toliau, nieko daryti nereikia.

Šiuo metu kaupiantys gyventojai apie pensijų kaupimo pertvarką nebus informuojama asmeniškai, nes jau dalyvauja kaupimo sistemoje ir davė tam sutikimą. Tačiau kadangi pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šie dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne.

Apie galimybę dar kartą apsispręsti jie bus informuojami per viešąsias informacijos priemones ir „Sodros“ asmeninę paskyrą gyventojui.

Ką daryti jeigu nekaupiau, bet noriu pradėti kaupti? 2018-10-30T07:48:47+00:00

Jeigu gyventojui iki 40 metų ir jis iki šiol nekaupė, tuomet į kaupimą jis įtraukiamas automatiškai ir informuojamas apie siūlomą pensijų kaupimo bendrovę. Jeigu viskas tinka, nieko daryti nereikia. Jeigu norite pasirinkti kitą pensijų kaupimo bendrovę, kreipkitės į ją ir sudarykite pensijų kaupimo sutartį.

Vyresni nei 40 metų gyventojai, kurie iki šiol nekaupė, į kaupimą automatiškai nebus įtraukiami, tačiau gali tapti pensijų kaupimo dalyviais sudarydami sutartį su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove savo iniciatyva.

Kaupiau anksčiau, tačiau sustabdžiau kaupimą 2013 metais, o lėšos liko pensijų fonde. Ar galiu vėl pradėti kaupti? 2018-10-30T07:45:46+00:00

Jeigu esate kaupę II pakopos pensijų fonde ir dalyvavimą sustabdę anksčiau, nepriklausomai nuo amžiaus Jūs būsite įtraukti į pensijų kaupimo sistemą, o lėšos toliau bus kaupiamos tame pačiame pensijų fonde. Jeigu Jums tokios sąlygos priimtinos, nieko daryti nereikia.

Kartą jau pradėjau kaupti, bet kaupimą sustabdžiau ir daugiau kaupti nenorėsiu, ar vis tiek tapsiu pensijų kaupimo sistemos dalyviu? 2018-10-30T07:43:27+00:00

Jeigu esate kaupę II pakopos pensijų fonde ir dalyvavimą sustabdę anksčiau, nepriklausomai nuo amžiaus Jūs būsite įtraukti į pensijų kaupimo sistemą ir apie tai informuoti asmeniškai. Tačiau iki numatyto termino – birželio 30 d. galite atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime ir apie tai informuoti „Sodrą“.

Nekaupiantis žmogus iki 40 metų amžiaus kas trejus metus gaus pranešimą iš „Sodros“, kad yra įtrauktas į kaupimo sistemą ir kad iki numatyto termino turi teisę pranešti apie sprendimą nedalyvauti kaupime.

Jeigu žmogus vyresnis nei keturiasdešimties, jis taip pat kas trejus metus gaus pranešimą iš „Sodros“, kad yra įtrauktas į kaupimo sistemą ir kad iki numatyto termino turi teisę pranešti apie sprendimą nedalyvauti kaupime, tačiau toks įtraukimas galėtų vykti tik tris kartus.

Kaip bus, jei 2019 m. dirbantysis atsisakys kaupti, bet 2020 m. nutars dalyvauti II pakopos pensijų kaupime? Ar bus galima pasirašyti pensijų kaupimo sutartį ir kokiomis sąlygomis? 2018-08-27T06:28:28+00:00

Įstatymas nenumato jokių apribojimų sudaryti naują sutartį – nei tiems, kurie per įtraukimą atsisakys kaupti, nei tiems, kas šiuo metu dalyvauja kaupime.

Ar apsimoka kaupti II pensijų pakopoje? 2018-08-27T06:29:15+00:00

Ekspertai sutaria, kad kaupimas prasmingas tuomet, kai kaupimas nepertraukiamai trunka ne trumpiau nei 25-30 metų, tačiau sprendimą kiekvienas dirbantysis turi priimti individualiai atsižvelgdamas į savo darbo užmokesčio dydį ir šeimos poreikius.

Kas nutiks, jeigu prarasiu darbą ir neturėsiu darbo pajamų mokėti įmokas? 2018-08-27T06:29:35+00:00

Jei žmogus praranda darbą ir netenka darbo pajamų, įmokos II pensijų kaupimo pakopai nenuskaičiuojamos. Tačiau naujoji sistema įtvirtina dar vieną įrankį, kuriuo galima pasinaudoti, jeigu pablogėja asmens finansinė situacija – tai kaupimo atostogos. Įstatymuose nustatyta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienų metų.

Ar galima kaupti daugiau? 2018-08-27T06:29:54+00:00

Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti į pelno mokesčio lengvatą.

Kokias lengvatas gaus žmogus, jeigu kaups daugiau nei 3 proc.? Ar gali prisidėti dirbančiojo darbdavys? 2018-08-27T06:30:17+00:00

Jeigu dirbantysis pasirenka kaupti daugiau nei 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio, jis gali pasinaudoti GPM lengvata. Prisidėti prie pensijos kaupimo gali ir dirbančiojo darbdavys – tokiu atveju jis galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

Kaip ir ką informuoti apie savo apsisprendimą dėl pensijos kaupimo? 2018-08-27T06:30:43+00:00

Jeigu šiuo metu nekaupiate ir gavote pranešimą apie įtraukimą į pensijos kaupimo sistemą, tačiau dalyvauti nenorite, informuokite „Sodrą“.

Jeigu šiuo metu nekaupiate, gavote pranešimą apie įtraukimą į pensijų kaupimo sistemą ir norite dalyvauti kaupime, tačiau savo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, kreipkitės į savo pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę.

Jeigu šiuo metu nekaupiate, gavote pranešimą apie įtraukimą į pensijų kaupimo sistemą ir siūlomos sąlygos Jums tinka, nieko daryti ir informuoti nereikia

Jeigu iki šiol kaupėte, tačiau nusprendėte nebekaupti ir palikti savo lėšas fonde arba grįžti į „Sodrą“, apie sprendimą informuokite savo pensijų kaupimo bendrovę.

Jeigu iki šiol kaupėte, nusprendėte kaupti toliau, tačiau norite pakeisti pensijų fondą, kreipkitės į savo pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę, kurioje norėsite toliau kaupti.

Jeigu iki šiol kaupėte ir norite toliau kaupti bei nieko nekeisti – nieko daryti ir informuoti nereikia.

Jeigu norite kaupti daugiau, informuokite savo pensijų kaupimo bendrovę.

Ar valstybė skatins kaupimą? 2018-11-16T15:04:53+00:00

Valstybės paskata. Kaupiant pensiją valstybė papildomai į pensijų fondą perves nuo 0,3 iki 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio. Jeigu žmogus kaupti pradės nuo 1,8 procento 2019 m., valstybės paskata sieks 0,3 proc. Gyventojui kaupiant daugiau, valstybės paskata bus didesnė. Atitinkama jeigu žmogus kaups 3 proc. tokiu atveju valstybė prisidės 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio.

Mažesni mokesčiai. Siekiant, kad pensijų kaupimas netaptų našta, 0,55 proc. sumažintos dirbančiųjų įmokos „Sodrai“ ir 1 proc. sumažintas gyventojų pajamų mokestis (GPM).. Tai kompensuos 1,5 proc. įmokos iš 3 proc. asmens indėlio į kaupimą.

Pertrauka. Bet kurio žmogaus gyvenime pasitaiko periodų, kai pinigai reikalingi čia ir dabar, todėl pensijų kaupime sudarome galimybes padaryti bent 12 mėn. pertrauką per visą kaupimo laikotarpį. Ši pertrauka galės būti dalijama po keletą mėnesių, svarbu, kad bendra trukmė neviršytų vienų metų.

Laipsniškas įmokos augimas. Kaupti norinčio žmogaus įmoka nebūtinai iškart turi siekti 3 proc. Jeigu asmuo nori, jis galės rinktis laipsnišką įmokos augimą per 5 metus: nuo 1,8 proc. iki 3 proc. Laipsniškas įmokos augimas atrodytų taip:

2019 m. – 1,8 proc. ir valstybės paskata 0,3 proc.

2020 m. – 2,1 proc. ir valstybės paskata 0,6 proc.

2021 m. – 2,4 proc. ir valstybės paskata 0,9 proc.

2022 m. – 2,7 proc. ir valstybės paskata 1,2 proc.

Nuo 2023 m. – 3 proc. ir valstybės paskata 1,5 proc.

Kaip sužinosiu apie įtraukimą ir į kokį fondą pervedami mano pinigai? 2018-11-16T15:09:00+00:00

Jeigu jums nėra 40 metų ir šiuo metu nekaupiate pensijų fonduose, asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui ir elektroniu paštu, jeigu esate jį pateikę „Sodrai“, gausite pranešimą apie įtraukimą į kaupimo sistemą ir siūlomą vieną iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių, kurioje būtų kaupiama asmeninė pensija.

Elektroninio pašto adresą „Sodrai“ taip pat galite pateikti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Jeigu iki numatyto termino 2019 m. birželio 30 d. nepranešite, jog nenorite kaupti, nuo 2019 m. liepos Jūsų įmokos bus pervedamos į pasiūlytą pensijų kaupimo bendrovę. Iki birželio 30 d. galite pranešti „Sodrai“, jog nenorite kaupti arba kreiptis į savo pasirinktą (nebūtinai tą, kurią pasiūlė „Sodra“) bendrovę ir su ja sudaryti pensijų kaupimo sutartį.

Ar galiu pats nuspręsti, kuriame fonde kaupti arba pakeisti fondą? 2018-08-27T06:32:17+00:00

Taip. Norėdami sudaryti sutartį su konkrečia pensijų kaupimo bendrove, turite kreiptis būtent į tą bendrovę, kurioje norite kaupti. Lygiai taip pat kaupimo bendrovę galima ir pakeisti.

Ar galiu bet kada nutraukti kaupimą? 2018-10-30T07:26:40+00:00

Kadangi pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šiuo metu kaupiantys dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne. Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti – apie sprendimą jam reikės pranešti savo kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

Vėliau nutraukti kaupimą nebus galima, tačiau sudaryta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienerių metų.

Ar II pakopoje kaupiamos lėšos yra paveldimos? 2018-08-31T02:36:56+00:00

Taip, II pakopoje kaupiamos lėšos iki anuiteto įsigijimo yra paveldimos. Kai kaupiantis asmuo sulaukia senatvės pensijos amžiaus ir jeigu būna sukaupęs daugiau nei 10 tūkst. eurų, jis turi įsigyti pensijų anuitetą – teisę gauti nuolatines išmokas iki mirties už vienkartinę įmoką anuiteto teikėjui. Nuo 2020 m. anuiteto teikėja bus „Sodra“.

Anuitetai bus kelių rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15 proc. sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Kaip sukauptas lėšos bus išmokėtos sulaukus pensijos? Ar sulaukęs pensijos galėsiu atsiimti viską, ką sukaupiau iškart? 2018-10-30T08:31:43+00:00

Jeigu sukaupta 3000 eurų ar mažiau – asmeniui mokama vienkartinė išmoka. Jei sukaupta 3001 – 10 000 eurų – mokamos periodinės išmokos. Jei sukaupta daugiau nei 10 000 eurų – asmuo turi įsigyti pensijų anuitetą, o išmokos mokamos iki mirties.

Anuitetai bus kelių rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15% sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Asmuo, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.

Kada reikia įsigyti anuitetą, o kada pinigus galima pasiimti vienkartine išmoka? 2018-10-30T08:31:17+00:00

Jeigu sukaupta 3000 eurų ar mažiau – asmeniui mokama vienkartinė išmoka. Jei sukaupta 3001 – 10 000 eurų – mokamos periodinės išmokos. Jei sukaupta daugiau nei 10 000 eurų – asmuo turi įsigyti pensijų anuitetą, o išmokos mokamos iki mirties.

Asmuo, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.

Kuo skiriasi standartinis ir atidėtasis anuitetas? 2018-08-31T02:36:48+00:00

Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15% sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Kodėl „Sodra“ nuo 2020 m. taps vienintele anuitetų teikėja? 2018-08-31T02:36:45+00:00

Centralizuotą anuitetų mokėjimą nutarta perduoti „Sodrai“, nes ji nėra komercinė įstaiga, nesiekia pelno bei gali efektyviau suvaldyti riziką. „Sodrai“ tapus anuiteto mokėtoja, II pakopoje sukauptos lėšos bus aiškiai atskirtos nuo bendro biudžeto ir administruojamos atskirai.

Ar anuitetas yra mokamas? 2018-08-31T02:36:41+00:00

Anuitetas kainuoja, nes jo mokėtojas negali apskaičiuoti, kiek tiksliai gyvens lėšas kaupęs asmuo, tačiau įsipareigoja išmokas mokėti iki mirties net tais atvejais, kai žmogaus sukauptų pinigų nebepakanka. Tai vadinama rizika. Todėl anuitetų mokėtojai, siekdami suvaldyti riziką, turi turėti kuo daugiau klientų ir dar apsidraudžia imdami vienkartinį mokestį.

Kas bus su jau sudarytomis sutartimis dėl pensijų anuiteto? 2018-08-31T02:36:38+00:00

Pensijų anuitetus pagal sutartis, sudarytas iki 2019 m. gruodžio 31 d., gyvybės draudimo bendrovės mokės pagal sutarčių sąlygas iki tol, kol pasibaigs jų mokėjimo terminas. Tai reiškia, kad anksčiau sudarytos ar kitais metais dar sudarysimos sutartys dėl anuiteto mokėjimo su gyvybės draudimo bendrovėmis toliau liks galioti.

Neradau man rūpimo klausimo apie pensijas ir atsakymo į jį 2018-10-30T07:25:00+00:00

Jeigu turite klausimų apie pensijas ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tel. 1883 arba el. p. info@sodra.lt.

Kaip apmokestinamos individualios veiklos pagal pažymą pajamos ir kita savarankiška veikla? 2018-10-30T07:59:16+00:00

Pajamos iš individualios veiklos bus apmokestintos taikant 15 proc. GPM tarifą, tačiau kartu svarbu, kad individualios veiklos pajamoms taikomas mokesčio kreditas, dėl ko šių pajamų apmokestinimas (efektyvus GPM tarifas) priklauso nuo per metus gaunamo apmokestinamųjų pajamų (pelno) dydžio.

Tais atvejais, kai apmokestinamosios pajamos neviršija 20 000 eurų per metus, jos faktiškai apmokestinamas 5 procentų tarifu, o kai metinės apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų per metus, joms taikomas efektyvus pajamų mokesčio tarifas palaipsniui kyla, kol ties 35 000 eurų pasiekia toliau jau nekintantį 15 procentų tarifą.

Ar autoriniai atlygiai turės būti didinami 1,289 karto? Kokie tarifai bus taikomi? 2018-10-30T07:56:15+00:00

Autoriniai atlyginimai neturės būti didinami 1,289 karto.

Jiems taikomi tokie gyventojų pajamų mokesčio tarifai:

15 proc. – kai autorinių atlyginimų, taip pat, pavyzdžiui, turto nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant pajamų susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinė suma neviršys 120 VDU;

20 proc. –autorinių atlyginimų, taip pat, pavyzdžiui, turto nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant pajamų susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinių pajamų daliai, viršijančiai 120 VDU.

Kaip 2019 metais apmokestinamas atlyginimas mažosios bendrijos (MB) vadovui už vadovavimą, kai jis nėra MB narys? 2018-10-30T07:54:56+00:00

Pagal civilinę (paslaugų) sutartį MB vadovui išmokamos išmokos laikomos nesusijusiomis su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pajamomis. Tokios pajamos pagal GPMĮ 6 straipsnio 1 dalį apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą, nesvarbu, ar jos išmokamos už 2018 m., ar už 2019 metus.

Tik tuo atveju, jeigu MB vadovo 2019 m. metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant gautų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, pajamų iš paskirstytojo pelno ir individualios veiklos pajamų) viršytų 120 VDU sumą, šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.

Nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms NPD netaikomas.

Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos (MB) nario 2019 m. paimtos lėšos, kurios yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms? 2018-08-27T06:37:25+00:00

Iš MB paimta suma, deklaruojama 02 kodu ir priskiriama su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms neturi viršyti sumos, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Socialinio draudimo įmokų bazė negali būti didesnė nei 28 VDU. MB nario iš MB paimtos ir 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos 2019 m. apmokestinamos taikant 20 proc. GPM tarifą.

Tik tuo atveju, jeigu MB narys gautų ir pajamų, žymimų 02 pajamų rūšies kodu iš MB, ir iš kito darbdavio susijusių su darbo santykiais pajamų, žymimų 01 pajamų rūšies kodu), o gauta bendra tokių pajamų būtų didesnė nei 120 VDU, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama, taikant 27 proc. GPM tarifą.

Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos (MB) nario pajamos, deklaruojamos, kaip nesusijusios su darbo santykiais? 2018-10-30T07:51:44+00:00

MB nario pagal civilinę (paslaugų) sutartį už atliekamas MB vadovo funkcijas iš MB 2019 m. gautos pajamos, žymimos 70 pajamų rūšies kodu, kaip nesusijusios su darbo santykiais pajamos, apmokestinamos taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifą, nesvarbu, ar jos išmokamos už 2019 m. atliekamas vadovo funkcijas, ar už atliktas 2018 metais.

Tik tuo atveju, jeigu MB nario metinės apmokestinamosios pajamos, neįskaitant susijusių su darbo santykiais pajamų (deklaruotų 01 ir / ar 02 pajamų rūšių kodais), individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno, viršytų 120 VDU sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinta, taikant 20 proc. GPM tarifą.

Nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms NPD netaikomas.

Koks gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas taikomas ligos išmokoms? 2018-10-30T08:19:23+00:00

Pagal nuo 2019 m sausio 1 d. taikytiną Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 6 straipsnio 1¹ dalį, ligos išmokos 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą.

Darbdaviai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėdami ligos išmokas, turi taikyti 15 procentų GPM tarifą, nesvarbu, ar ligos išmokos bus išmokamos už einamųjų 2019 m. mėnesį, ar už 2018 m. mėnesį.

2019 m. apskaičiuotoms išmokoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant išmokas 2019 m., kurios yra tiesiogiai susiję su 2018 m. gaunamu vidutiniu darbu užmokesčiu, šis užmokestis turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Kokia neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) formulė bus taikoma ligos išmokoms? 2018-10-30T08:18:26+00:00

2019 m. mėnesio NPD = 300 – 0,15 * (gyventojo mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 2019 01 01 galiosiančios MMA vienas dydis).

Didesni mėnesio NPD taikytini riboto darbingumo asmenims, kuriems:

 • nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 eurai;
 • nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 308 eurai.

Darbdavys, apskaičiuodamas GPM nuo išmokamos sumos, kurią sudaro darbo užmokestis (ar jo dalis) ir ligos išmoka, NPD šioms išmokoms turės pritaikyti proporcingai.

Kaip apmokestinamos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, kai tai nėra individuali veikla? 2018-10-30T08:15:32+00:00

Ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) pajamos, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, pagal GPMĮ 6 str. 1 dalies nuostatas 2019 m. apmokestinamos, taikant 15 proc. GPM tarifą:

 • kai pardavimas įvyko 2018 m., bet apmokėjimas 2019 m.;
 • kai pardavimas bei apmokėjimas įvyko 2019 m.

Jeigu gyventojo 2019 m. metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant gautų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) viršytų 120 VDU sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinta, taikant 20 proc. GPM tarifą.

Kokie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai taikomi 2019 metais paskirtoms ir išmokėtoms premijoms darbuotojams už 2018 m. rezultatus? 2018-10-30T08:10:13+00:00

Pajamos pripažįstamos jų gavimo (išmokėjimo) momentu ir apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias taisykles. Išimtis numatyta tik 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.

Šiuo atveju darbuotojams išmokėtos premijos už 2018 m. rezultatus apskaičiuojamos jau 2019 m., todėl taikomas premijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.

Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio ir premijos suma (arba bendra 2019 m. gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma) viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijančiai pajamų sumai taikomas 27 proc. GPM tarifas. Deklaruoti pajamas, perskaičiuoti pajamų mokestį ir  jį (7 proc.) sumokėti pareiga tenka gyventojui.

2019 metais apskaičiuotoms ir išmokėtoms premijoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo įmokų tarifai.

Kaip apmokestinami apskaičiuoti ir išmokėti atostoginiai už 2018 m. ir 2019 m. laikotarpį (pavyzdžiui, nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. sausio 10 d.)? 2018-10-30T08:09:26+00:00
 • Už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą ir gruodžio mėnesio NPD.
 • Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą ir sausio mėnesio NPD.

Šios nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai už 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėnesio laikotarpį atostoginiai yra apskaičiuojami ir išmokami 2019 m. arba atitinkamomis dalimis – 2018 ir 2019 metais.

2018 m. apskaičiuotiems atostoginiams ir kitoms išmokoms taikomi 2018 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai, o 2019 m. apskaičiuotiems atostoginiams ir kitoms išmokoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant  išmokas 2019 m., kurios yra tiesiogiai susijusios su 2018 m. gaunamu vidutiniu darbu užmokesčiu, šis užmokestis turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Koks GPM tarifas taikomas 2018 metais išmokėtam darbo užmokesčio avansui už 2019 m.? 2018-10-30T08:07:48+00:00

Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio dalis (avansas) už 2019 m. sausio mėn. turi būti išmokėta taikant naujas darbo užmokesčio apskaičiavimo (t. y. padidinta, sausio mėnesio darbo užmokesčiui pritaikius koeficientą 1,289) ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuostatas, ji apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.

Avansui taikomi priskaitymo mėnesio socialinio draudimo įmokų tarifai. Tai reiškia, jog darbo užmokesčiui už 2019 m. sausio mėnesį taikomi 2019 m. įsigaliosiantys socialinio draudimo įmokų tarifai.

Kaip apmokestinama 2019 m. darbuotojo atleidimo atveju išmokėta nepanaudotų atostogų kompensacija, kurią sudaro išmoka, apskaičiuota už periodą iki 2019 m. sausio 1 d.? 2018-10-30T08:04:39+00:00

2019 m. atleidžiamam iš darbo darbuotojui, 2018 m. nepanaudotų atostogų kompensacija apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. GPM tarifą.

Įvertinus visą 2019 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Kompensacijai už nepanaudotas atostogas taip pat taikomi 2019 m. įsigaliosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas už periodą iki 2019 metų, vidutinis atlyginimas, nuo kurio skaičiuojama išmoka, turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Kokie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir socialinio draudimo įmokų tarifai taikomi 2019 metais išmokėtam 2018 metų darbo užmokesčiui? 2018-10-30T08:03:36+00:00

GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą.

Atsižvelgiant į tai, 2018 m. gruodžio mėnesio ar kurio nors kito 2018 m. mėnesio, ar ankstesnio nei 2018 m. mokestinio laikotarpio mėnesio apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m., taikomas 15 proc. GPM tarifas.

Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Darbo užmokesčiui, priskaičiuotam už 2018 metų mėnesius taikomi 2018 metais galiojantys socialinio draudimo įmokų tarifai, nepriklausomai nuo to, kada darbo užmokestis išmokamas.

Neradote atsakymo į savo klausimą? 2018-10-30T07:59:59+00:00

Jeigu turite klausimą apie verslą ir neradote atsakymo į jį, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi,naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“, arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.

Kas yra virtualus buhalteris (i.APS)? 2018-10-30T07:50:39+00:00

Tai VMI kuriama nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, skirta gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą ar įsigiję verslo liudijimą.

Programa patikimai apskaičiuos, kiek mokesčių reikia sumokėti, leis stebėti, ar verslas pelningas, fiksuoti įgyjamus, parduodamus prekių kiekius, informuos, kada reikia registruotis PVM mokėtoju ir pan.

Virtualaus buhalterio naudotojams bus suformuojamos ir preliminarios gyventojų metinės pajamų deklaracijos, kurias jiems beliks tik pateikti.

Kokiam skaičiui gyventojų gali būti aktuali virtualaus buhalterio (i.APS) paslauga? 2018-10-30T07:49:49+00:00

Gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą ir/ar verslo liudijimą, yra daugiau nei 220 tūkst.

Virtualiu buhalteriu i.APS galės naudotis visi gyventojai,  kurie veda supaprastintą (apskaitai tvarkyti netaiko dvejybinio įrašo būdo) apskaitą.

Ar individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai, kurie yra PVM mokėtojai ar turi samdomų darbuotojų, taip pat galės tvarkyti buhalterinę apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS)? 2018-09-26T00:44:25+00:00

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar yra PVM mokėtojai, ar ne, turi samdomų darbuotojų ar ne, gali rinktis vesti supaprastintą apskaitą ir galės ją tvarkyti virtualiu buhalteriu (i.APS).

Ar virtualus buhalteris (i.APS) bus privalomas individualią veiklą vykdantiems asmenims? 2018-10-30T07:48:03+00:00

Tai yra VMI nemokama e. paslauga klientams.

Kokią naudą virtualus buhalteris (i.APS) suteiks individualią veiklą vykdantiems asmenims? 2018-09-26T00:45:11+00:00

Nemokamas įrankis palengvins individualia veikla užsiimančių gyventojų pajamų apskaitą ir leis sutaupyti popierinių pajamų-išlaidų žurnalų pildymui bei mokesčių apskaičiavimui skiriamą laiką. Gyventojams, kurie pajamų ir išlaidų žurnalą pildys internete, VMI sistemoje, popierinio žurnalo pildyti nebereikės.

Virtualus buhalteris (i.APS) turės duomenų peržiūros ir analizės funkcijas, kurios leis verslininkams stebėti, ar jų vykdoma veikla yra pelninga, kokios gaunamų pajamų, patiriamų išlaidų tendencijos. Programoje gyventojai matys apskaičiuotas mokėtinas GPM, PVM bei „Sodros“ administruojamų mokesčių: PSD ir VSD įmokų sumas (jas apskaičiuos ir pateiks „Sodra“). Taigi, gyventojams nebereikės ieškoti įrankio mokesčiams skaičiuoti, aiškintis, kaip jie apskaičiuojami, atlikti skaičiavimus. Be to, minėtus mokesčius jie galės patogiai susimokėti – mokėjimo nurodymas bus suformuotas automatiškai, naudotojui reikės tik pasirinkti savo banką.

VMI tvarkomų duomenų pagrindu, įvertinus iš kitų šaltinių gautą informaciją, bus apskaičiuotos gyventojo veiklos pajamos bei išlaidos ir šie duomenys bus įkelti į būsimą preliminarią gyventojo metinę pajamų deklaraciją. Iki šiol individualią veiklą vykdantiems gyventojams VMI negalėjo pilnai užpildyti minėtų preliminariųjų deklaracijų, nes privalomus deklaruoti duomenis apie gautas individualios veiklos pajamas ir patirtas išlaidas turi tik patys gyventojai. Preliminarioji gyventojo metinė pajamų deklaracija bus užpildyta pagal i.APS vedamo pajamų ir išlaidų žurnalo, taip pat trečiųjų šalių VMI pateiktus duomenis.

Virtualaus buhalterio naudotojams (i.APS) nereikės rūpintis ir gaišti laiko įsigyjant apskaitos dokumentus: tiesiogiai programoje jie galės išrašyti PVM sąskaitą – faktūrą, sąskaitą – faktūrą ar prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą. Išrašytų dokumentų duomenys automatiškai bus perkelti į pajamų ir išlaidų žurnalą. Klientų ir kita dažnai naudojama informacija bus saugoma, tad pasikartojančių duomenų nereikės suvesti kas kartą iš naujo.

Jei pageidaus, programos naudotojai bus informuojami, kokias mokesčių deklaracijas ir iki kada turi pateikti. Taip pat matys, kokia yra PVM riba ir kokia pajamų suma liko iki jos, gyventojui pačiam nieko nereikės skaičiuoti.

Vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimągalės stebėti, kokia yra jų sandorių su juridiniais asmenimis apyvarta (kada artėjama prie 4,5 tūkst. eurų ribos), kada tikslinga keisti veiklos formą (pasiekus 45 tūkst. eurų apyvartą pajamos apmokestinamos kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos). Jei jie, išrašydami dokumentus, nurodys tikslius prekių (paslaugų) gavėjo juridinio asmens duomenis, programa perspės apie tokią pat juridinio asmens vykdomą (įregistruotą) veiklą.

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai matys ir ilgalaikio turto, apie kurio naudojimą veiklai pranešė VMI, duomenis, jiems nereikės patiems apskaičiuoti ir pildyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo duomenų.

Virtualaus buhalterio (i.APS) naudotojui nereikės pačiam aiškintis, kokios išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kokios nepriskiriamos, o kurių priskyrimas yra ribojamas – tai nustatys programa pagal naudotojo įvestą išlaidų rūšį.

Virtualaus buhalterio dėka gyventojas žinos, kiek konkretus klientas jam šiuo metu yra skolingas (pagal atskiras sąskaitas ir bendrą neapmokėtos skolos sumą), ir atvirkščiai, kiek skolingas yra pats.

Ar tvarkantys apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS) turės vesti ir popierinį pajamų ir išlaidų žurnalą? 2018-10-30T07:47:25+00:00

Virtualaus buhalterio (i.APS) naudotojams, kurie pilnai apskaitą ves VMI sistemoje, popierinio pajamų ir išlaidų žurnalo pildyti nebereikės.

Kasos aparato savo veikloje nenaudojantys gyventojai, kurie nesinaudos virtualaus buhalterio e. paslaugomis, kaip ir iki šiol turės pildyti popierinį žurnalą.

Kaip bus galima tvarkyti apskaitą: tik naudojant kompiuterius, ar bus galima dirbti ir su išmaniaisiais įrenginiais? 2018-10-30T07:45:30+00:00

Apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS) bus galima tvarkyti tiek pildant duomenis kompiuteriu, tiek išmaniaisiais (mobiliaisiais) įrenginiais.

Apskaitos tvarkymas virtualiu buhalteriu (i.APS) smulkiajam verslui nebus privalomas. Bus galimybė pasirinkti, ar naudotis i.APS paslaugomis, ar apskaitą tvarkyti popieriniuose žurnaluose.

Kaip gyventojai galės pasiekti virtualų buhalterį (i.APS)? 2018-10-30T07:44:08+00:00

Prisijungti prie virtualaus buhalterio (i.APS) gyventojai galės per:

 • Mano VMI;
 • per e. bankininkystę;
 • e. valdžios portalą;
 • su VMI priemonėmis;
 • e. parašu.
Kokių investicijų reikės smulkiajam verslui, norinčiam tvarkyti buhalterinę apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS)? 2018-09-26T00:46:21+00:00

Virtualaus buhalterio (i.APS) paslauga smulkiajam verslui bus nemokama, tad papildomų investicijų nereikės.Paslaugos skirtos palengvinti gyventojų pajamų apskaitą, jos kuriamos orientuojantis į smulkiojo verslo poreikius, tad šio verslo atstovai yra įtraukti į programos kūrimo procesą.

Ar gyventojai galės pabandyti, kaip veikia virtualus buhalteris (i.APS)? 2018-10-30T07:43:18+00:00

Taip, gyventojai demonstracinės virtualaus buhalterio (i.APS) versijos pagalba galės išbandyti, kaip veikia programa, susipažinti su jos funkcijomis ir galimybėmis – apsispręsti, ar ateityje naudosis i.APS  e. paslaugomis.

Kokia šio i.APS virtualaus buhalterio projekto vertė ir kaip jis turėtų atsipirkti? 2018-10-30T07:41:24+00:00

i.APS projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą „Informacinės visuomenės skatinimas“. Projekto vertė – 276 534 eurai su PVM.

i.APS naudotojai mažiau laiko skirs pajamų ir išlaidų žurnalo, gyventojų metinės pajamų deklaracijos pildymui, mokesčių apskaičiavimui. Skaičiuojama, kad bendra i.APS nauda verslui, jei virtualiu buhalteriu naudosis 30 proc. individualią veiklą vykdančių asmenų, kasmet sudarys daugiau nei 1 mln. eurų.

Kokias funkcijas turės virtualus buhalteris (i.APS)? 2018-10-30T07:40:18+00:00

Virtualus buhalteris (i.APS) turės šias funkcijas, kurios padės supaprastinti smulkiųjų verslininkų kasdienybę:

 • pajamų arba išlaidų fiksavimo, automatizuoto duomenų perkėlimo į pajamų – išlaidų žurnalą;
 • apskaitos dokumentų (PVM sąskaitos – faktūros, sąskaitos – faktūros ar prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų) išrašymo;
 • duomenų perkėlimo iš pajamų ir išlaidų žurnalo į preliminarią gyventojo metinę pajamų deklaraciją; taip pat dalies virtualiam buhalteriui (i.APS) aktualių duomenų iš kitų VMI informacinių sistemų perkėlimo;
 • VMI ir Sodrai mokėtinų mokesčių apskaičiavimo ir kt.
Kada bus galima naudotis virtualiu buhalteriu (i.APS)? 2018-09-26T00:48:05+00:00

Gyventojai vesti individualios veiklos apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS), VMI sistemoje, galės nuo 2019 metų pradžios.

Kokias sąsajas virtualus buhalteris (i.APS) turės su kitais i.MAS posistemiais? 2018-10-30T07:37:30+00:00

Įdiegus išmaniųjų elektroninių kasos aparatų elektronines paslaugas (i.EKA), šių paslaugų naudotojams nebereikės pildyti kasos operacijų žurnalų.

Neradote atsakymo į savo klausimą? 2018-10-30T07:32:32+00:00

Jeigu turite klausimų apie savarankišką veiklą ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882;  www.vmi.lt/manovmi, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“, arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.

Koks darbo užmokestis turi būti didinamas 1,289 karto? 2018-11-16T14:44:38+00:00

Darbuotojo bruto darbo užmokestis, kuris privalo būti perskaičiuojamas, turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Darbo kodekso 139 straipsnyje.

Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbuotojo darbo užmokestį sudaro: bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga); papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; priedai už įgytą kvalifikaciją; priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą; premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Mokesčių pasikeitimas neturėtų būti prielaida darbdaviui mokėti mažesnes premijas, todėl jos turėtų būti atitinkamai padidintos. Taip pat tai gali tiesiogiai sietis su darbo apmokėjimo sistema – jeigu apmokėjimo sistemoje, pavyzdžiui, numatyta, kad darbdavys savo iniciatyva gali skirti darbuotojams 1000 eurų premiją, tai atitinkamai reikia pakeisti ir darbo apmokėjimo sistemą.

Ar reikia keisti sutartį, jeigu darbo užmokestis joje numatytas „į rankas“ (neto)? 2018-11-16T14:46:35+00:00

Taip. Reikia keisti sutartį ta apimtimi, kiek keičiasi mokesčiai. „Sodros“ įmokos (VSD ir PSD) bendrai mažėja 0,55 proc. punkto, o GPM mažėja 1 procentiniu punktu. Todėl darbuotojo atlyginimas į rankas turi padidėti.

Iki kada turi būti pakeistos darbo sutartys? 2018-11-16T14:47:20+00:00

Darbo sutartys turi būti pakeistos iki 2019 m. sausio 1 d.

Ar reikia keisti darbo sutartį, jeigu joje nurodyta minimali mėnesio alga? 2018-11-16T14:49:43+00:00

Minimalų darbo užmokestį gaunančių darbuotojų darbo sutartys taip pat turės būti pakeičiamos darbuotojų bruto darbo užmokestį padidinus 1,289 karto.

Ar reikia keisti biudžetinės įstaigos darbuotojų darbo sutartis, jeigu jose užmokestis nurodytas ne eurais, o koeficientais? 2018-11-16T14:51:19+00:00

Kadangi visi darbo sutarties sąlygų pakeitimai turėtų būti įforminami raštu, rekomenduojama peržiūrėti darbo sutartis.