Atlyginimai 2019-01-10T11:43:36+00:00

D.U.K. – Atlyginimai

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides
Kam reikalingas darbdavio ir darbuotojo įmokų ir mokesčių sujungimas? 2018-10-30T07:30:12+00:00

Siekiama skaidrumo ir aiškumo dėl gaunamo darbo užmokesčio dydžio ir jam tenkančių mokestinių prievolių.

Esant dabartinei sistemai, kai darbuotojo mokami mokesčiai yra išskaičiuojami iš darbo užmokesčio „ant popieriaus“, o darbdavio mokami mokesčiai – priskaičiuojami prie darbo užmokesčio „ant popieriaus”, tikrasis žmogaus darbo užmokestis, įvertinus visus mokamus mokesčius (t. y. visa darbo vietos kaina), yra didesnis nei jo darbo užmokestis „ant popieriaus“. Todėl Lietuvoje „paslėpta“ atlyginimo dalis, kurios darbuotojas nemato savo algalapyje, sudaro 30,5 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus”, kurią moka darbdavys.

Aiškumas, kiek nuo gaunamo darbo užmokesčio sumokama gyventojų pajamų mokesčio (šios lėšos skiriamos valstybės ir savivaldybių viešosioms paslaugoms finansuoti), kiek – valstybinio socialinio draudimo įmokų (šios lėšos skiriamos gyventojo pajamų praradimams dėl ligos, vaikų auginimo, senatvės kompensuoti), kiek – privalomo sveikatos draudimo įmokų (šios lėšos skiriamos nemokamai sveikatos apsaugai kompensuoti) didins darbo apmokestinimo sistemos skaidrumą, o darbuotojams bus aiškesnės jiems tenkančios prievolės ir jų sumokamų mokesčių bei socialinių įmokų paskirtis.

Darbdaviai ir toliau turės išskaičiuoti minėtus mokesčius ir socialines įmokas iš mokamo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Mokesčius sujungs, ar nesumažės mano atlyginimas į rankas? 2018-10-30T07:28:27+00:00

Gaunamo darbo užmokesčio („į rankas“) suma nesumažės – dėl  plečiamo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo ši suma turėtų padidėti.

Be to, darbo užmokesčio „į rankas“ sumos padidėjimas taip pat priklausys ir nuo gyventojo sprendimo dėl dalyvavimo naujajame II pakopos pensijų kaupime.

Ar valstybės tarnautojų atlyginimai nuo kitų metų bus didinami taip pat 1,289 karto? 2018-10-30T07:25:02+00:00

Taip, valstybės tarnautojų darbo užmokestis taip pat bus didinamas 1,289 karto „ant popieriaus“.

Ar darbdavys turi 1,289 karto padidinti ir priedus, priemokas, premijas bei kitas papildomas darbo užmokesčio dalis? 2018-10-30T07:24:33+00:00

Valstybinio socialinio draudimo įstatyme minimas darbuotojo bruto darbo užmokestis, kuris privalo būti perskaičiuojamas, turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Darbo kodekse.

  • Tai reiškia, kad darbuotojo darbo užmokestį sudaro:
    bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);
  • papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
  • priedai už įgytą kvalifikaciją;
  • priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
  • premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
  • premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.
Ar darbdaviai su darbuotojais turės persirašyti darbo sutartis? 2018-10-30T07:23:23+00:00

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. turėtų būti pakeičiamos su darbuotojais sudarytos darbo sutartys, bet išankstinis rašytinis darbuotojo sutikimas nebūtinas. Sutartyse turi būti nurodoma, kad darbuotojo darbo užmokestis „ant popieriaus“ didinamas 1,289 karto.

Perskaičiuotas darbo užmokestis darbuotojui bus mokamas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jeigu darbo apmokėjimo sistemoje, kuri privaloma darbovietėse, vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, yra numatyti tam tikri darbo užmokesčio dydžiai eurais, tai šios darbo apmokėjimo sistemos nuostatos taip pat turėtų būti keičiamos.

Kaip bus užtikrinama, kad pasirašant naujas darbo sutartis darbuotojų atlyginimai nesumažės? 2018-10-30T07:21:38+00:00

Priimto Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodyta, kad pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui darbdavys privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį be darbuotojo išankstinio ar papildomo sutikimo.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs darbuotojo pagal darbo sutartį neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir draudėjo (darbdavio) valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam (darbuotojui).

Už neteisingai perskaičiuotą (sumažintą) darbo užmokestį darbdaviams būtų taikomos sankcijos pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 99 straipsnį: bauda nuo 150 iki 1450 eurų, padarius nusižengimą pakartotinai nuo 1400 iki 3000 eurų. Tyčinis Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 2700 iki 6000 eurų.

Jeigu darbuotojui kiltų įtarimas dėl neteisingai perskaičiuoto darbo užmokesčio, raginame kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (VDI).

  • Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750
Neradote atsakymo į savo klausimą? 2018-10-30T07:19:03+00:00

Jeigu turite klausimų apie atlyginimą ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“, arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.

Koks darbo užmokestis turi būti didinamas 1,289 karto? 2018-11-16T14:44:38+00:00

Darbuotojo bruto darbo užmokestis, kuris privalo būti perskaičiuojamas, turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Darbo kodekso 139 straipsnyje.

Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbuotojo darbo užmokestį sudaro: bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga); papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; priedai už įgytą kvalifikaciją; priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą; premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą; premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Mokesčių pasikeitimas neturėtų būti prielaida darbdaviui mokėti mažesnes premijas, todėl jos turėtų būti atitinkamai padidintos. Taip pat tai gali tiesiogiai sietis su darbo apmokėjimo sistema – jeigu apmokėjimo sistemoje, pavyzdžiui, numatyta, kad darbdavys savo iniciatyva gali skirti darbuotojams 1000 eurų premiją, tai atitinkamai reikia pakeisti ir darbo apmokėjimo sistemą.

Ar reikia keisti sutartį, jeigu darbo užmokestis joje numatytas „į rankas“ (neto)? 2018-11-16T14:46:35+00:00

Taip. Reikia keisti sutartį ta apimtimi, kiek keičiasi mokesčiai. „Sodros“ įmokos (VSD ir PSD) bendrai mažėja 0,55 proc. punkto, o GPM mažėja 1 procentiniu punktu. Todėl darbuotojo atlyginimas į rankas turi padidėti.

Iki kada turi būti pakeistos darbo sutartys? 2018-11-16T14:47:20+00:00

Darbo sutartys turi būti pakeistos iki 2019 m. sausio 1 d.