Pensijos 2019-01-10T11:46:12+00:00

D.U.K. – Pensijos

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides
Ar Lietuvoje planuojama ilginti senatvės pensijos amžių? 2018-08-27T06:20:55+00:00

Ne, neplanuojama. Pagal 2011 m. priimtus sprendimus pensinis amžius 2026 m. pasieks 65 metus vyrams ir moterims – daugiau jokių sprendimų tuo klausimu priimti nesiūloma ir neplanuojama. Priešingai, pensijų kaupimo reforma siekiama, kad senstančios visuomenės problema būtų sprendžiama per asmeninį kaupimą.

Ar mažės“ Sodros“ pensija kaupiant fonduose? 2018-08-27T06:21:20+00:00

Ne. „Sodros“ pensija kaupiant fonduose nemažės, nes nuo šiol įmokos bus pervedamos ne iš „Sodros“, o iš dirbančiojo pajamų.

Ką reiškia dirbančiojo įtraukimas į kaupimo sistemą? Ar tai nėra prievartinis mechanizmas? 2018-08-27T06:21:54+00:00

Įtraukimas į kaupimo sistemą buvo pasitelktas kaip viena veiksmingiausių priemonių norint paskatinti žmones kaupti, jeigu jie iki šiol dar nekaupė. Tačiau tai jokiu būdu nėra prievartinis mechanizmas, nes bet kuris dirbantysis turi teisę atsisakyti kaupti, jeigu to nenori ar turi kitų prioritetų.

Pagal šią sistemą nekaupiantis žmogus iki 40 metų amžiaus kas trejus metus gaus pranešimą iš „Sodros“, kad yra įtrauktas į kaupimo sistemą ir kad iki numatyto termino turi teisę pranešti apie sprendimą nedalyvauti kaupime.

Jeigu asmuo nepraneša apie nenorą kaupti, jis atsitiktine tvarka priskiriamas vienai iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių ir pradeda kaupti asmeninei pensijai. Tačiau į kaupimo sistemą įtrauktas dirbantysis taip pat savarankiškai gali sudaryti sutartį su savo pasirinkta kaupimo bendrove.

Žmonės, kurie jau kaupia II pensijų pakopoje, taip pat bus įtraukiami į atnaujintą kaupimo schemą, nes jau yra pareiškę savo sutikimą anksčiau. Tačiau nebenorintiems kaupti ateityje atsiveria vienkartinė galimybė dar kartą sustabdyti kaupimą ir visą pinigų sumą grąžinti „Sodrai“, arba atsiimti lėšas iš pensijų kaupimo bendrovės sulaukus pensinio amžiaus.

Kiek reikės kaupti kitais metais? 2018-08-27T06:22:11+00:00

Pagal naująją kaupimo formulę kaupiantieji galės prisidėti 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio „ant popieriaus“, o valstybė iš biudžeto skirs 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio.

Šie procentai pateikti po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos, kai dirbančiųjų darbo užmokestis „ant popieriaus“ išaugs 1,289 karto.

Norintieji pradėti nuo mažesnės įmokos, gali rinktis nuoseklų įmokos augimą nuo 1,8 proc. kitais metais iki 3 proc. po penkerių metų.

Tai reikštų, kad 2019 m. kaupimo įmoka būtų 1,8 proc. nuo darbo užmokesčio, 2020 m. – 2,1 proc., 2021 m. – 2,4 proc., 2022 m. – 2,7 proc., 2023 m. – 3 proc.

Pasirinkus kaupti nuo 1,8 proc., valstybės paskata taip pat didėtų atitinkamai įmokos augimui: prasidėtų nuo 0,3 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio kitais metais ir pasiektų 1,5 proc. – 2023-iaisiais.

Kokią įmoką 2019 m. mokės dirbantysis, kuris kitąmet bus pirmą kartą įtrauktas į pensijų kaupimo sistemą – 3 proc. ar 1,8 proc.? 2018-08-27T06:22:31+00:00

Tokio asmens įmokos tarifas pirmaisiais metais bus 1,8 proc. ir pamažu didės, kol pasieks 3 proc. Jei žmogus iškart norėtų mokėti daugiau, apie tai jis turėtų informuoti pensijų kaupimo bendrovę ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos mėnesio pabaigos.

Kokio dydžio pensijos kaupimo įmoka bus kitais metais, jeigu dirbantysis dabar uždirba 500 eurų, 1000 eurų ir 1500 eurų „ant popieriaus“? 2018-11-16T14:56:57+00:00

Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 500 eurų ir pasirinks kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. bus (500 x 1,289 x 0,03) 19,34 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka bus 11,60 euro.

Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 1000 eurų ir pasirinks kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos  2019 m. bus 38,67 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka sieks 23,20 eurų.

Jei dirbantysis šiuo metu uždirba 1500 eurų ir pasirinks kaupti 3 proc., jo įmoka po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. bus 58,01 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8 proc. – įmoka bus 34,80 eurų.

Kiek eurų siekia valstybės paskata šiais metais ir kiek sudarys 2019 m.? 2018-10-30T07:56:08+00:00

2018 m. valstybės paskata kaupiantiems pensiją – 2 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio siekia 15,58 eurų.

Kitais metais paskata kaupiantiems pensiją – 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio (kuris bus padidintas 1,289 karto) sudarys 16,40 eurų.

Ką daryti, jeigu man dar nėra 40 metų ir nenoriu kaupti? 2018-08-27T06:23:43+00:00

„Sodra“ iki 2019 m. sausio 31 d. kiekvieną dirbantį žmogų iki 40 metų amžiaus asmeniškai informuos apie asmens įtraukimą į kaupimo sistemą.

Sulaukęs tokio pranešimo jaunas dirbantysis iki 2019 m. birželio 30 d. turės pranešti „Sodrai“ apie nenorą kaupti.

Asmens įtraukimo į kaupimą procesas bus kartojamas kas trejus metus iki dirbančiajam sukaks 40 metų.

Ką daryti, jeigu kaupiau, tačiau toliau kaupti nebenoriu? 2018-08-27T06:24:03+00:00

Šiuo metu kaupiantys gyventojai apie pensijų kaupimo pertvarką nebus informuojama asmeniškai, nes jau dalyvauja kaupimo sistemoje ir davė tam sutikimą. Tačiau kadangi pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šie dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne.

Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti – apie sprendimą jis turės pranešti savo kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

Ką galiu rinktis, jeigu nebenoriu kaupti toliau? 2018-10-30T07:53:55+00:00

Jeigu šiuo metu kaupiate, bet neketinate to daryti toliau, apie tai informuojate savo pensijos kaupimo bendrovę ir turite dvi galimybes:

  • grąžinti į „Sodrą“ visą sukauptą lėšų sumą ir už tai gauti didesnę „Sodros“ senatvės pensiją;
  • stabdyti kaupimą pensijų fonde ir atsiimti lėšas sulaukus pensijos amžiaus.
Kaupiau iki šiol, ar galima grįžti į Sodrą? 2018-08-27T06:24:47+00:00

Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti, bus galima rinktis du variantus: su visa pinigų suma grįžti į „Sodrą“ arba palikti lėšas pensijų fonde iki senatvės pensijos amžiaus. Asmens sprendimas turi būti praneštas kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

Pasirinkus grįžti į „Sodrą“ bus atkuriamas „Sodros“ pensijos dydis tarsi jis nė nebūtų dalyvavęs kaupime. Jeigu pensijų fonde sukaupta daugiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, tuomet žmogus įgis daugiau apskaitos vienetų, pagal kuriuos apskaičiuojama „Sodros“ mokama senatvės pensija. Jeigu pensijų fonde bus mažiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, asmeniui bus atkuriamos teisės į visą „Sodros“ pensiją – ji dėl to nesumažės.

Ką gausiu, jeigu nutraukęs kaupimą visą sukauptą sumą grąžinsiu į „Sodrą“? 2018-11-16T14:59:57+00:00

Įprastai tokį sprendimą priėmusiam asmeniui bus atkuriamas „Sodros“ senatvės pensijos dydis tarsi jis nė nebūtų dalyvavęs kaupime, o tai reiškia, kad „Sodros“ senatvės pensija padidės.

Jeigu pensijų fonde bus daugiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, tuomet žmogus įgis daugiau apskaitos vienetų, pagal kuriuos apskaičiuojama „Sodros“ mokama senatvės pensija (pensija dar padidės).

Jeigu pensijų fonde bus mažiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, asmeniui bus atkuriamos teisės į nesumažintą „Sodros“ pensiją, bet daugiau apskaitos vienetų žmogus neįgis.

Ką daryti, jeigu iki 2019 m. birželio 30 d. dėl svarbių priežasčių nespėsiu pranešti apie savo nenorą kaupti? 2018-08-27T06:25:29+00:00

Jeigu žmogus dėl svarbių priežasčių negalėjo atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, jis turės teisę tai padaryti pasibaigus nustatytam terminui, bet kartu turės pateikti svarbias priežastis įrodančius dokumentus. „Sodros“ įgaliotas tarnautojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, nustatys, ar priežastys išties gali būti laikomos svarbiomis.

Jeigu paaiškės, kad dirbantysis dėl svarbių priežasčių negalėjo pranešti apie nenorą kaupti, tokiu atveju sumokėtos pensijų įmokos grąžinamos asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime įregistravimo.

Nuo kada bus skaičiuojamos įmokos pradėjus kaupti? 2018-11-16T15:01:36+00:00

Įmokos įtrauktiems į pensijų kaupimą bus pradedamos nuskaičiuoti nuo 2019 m. liepos 1 d.

Tiems, kas per įtraukimo metų pirmus šešis mėnesius savo iniciatyva sudarys pensijų kaupimo sutartį, sutartis įsigalios nuo trečio mėnesio pirmos dienos ir nuo to laiko bus pradėtos skaičiuoti įmokos. Pavyzdžiui, jei gyventojas pensijų kaupimo sutartį sudarys kovo 5 d., sutartis įsigalios birželio 1 d. ir jo įmokos bus pradėtos skaičiuoti nuo birželio mėnesio darbo užmokesčio.

Ką daryti, jeigu kaupiau ir noriu kaupti toliau? 2018-08-27T06:26:30+00:00

Jeigu šiuo metu kaupiantis žmogus ketina kaupti toliau, nieko daryti nereikia.

Šiuo metu kaupiantys gyventojai apie pensijų kaupimo pertvarką nebus informuojama asmeniškai, nes jau dalyvauja kaupimo sistemoje ir davė tam sutikimą. Tačiau kadangi pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šie dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne.

Apie galimybę dar kartą apsispręsti jie bus informuojami per viešąsias informacijos priemones ir „Sodros“ asmeninę paskyrą gyventojui.

Ką daryti jeigu nekaupiau, bet noriu pradėti kaupti? 2018-10-30T07:48:47+00:00

Jeigu gyventojui iki 40 metų ir jis iki šiol nekaupė, tuomet į kaupimą jis įtraukiamas automatiškai ir informuojamas apie siūlomą pensijų kaupimo bendrovę. Jeigu viskas tinka, nieko daryti nereikia. Jeigu norite pasirinkti kitą pensijų kaupimo bendrovę, kreipkitės į ją ir sudarykite pensijų kaupimo sutartį.

Vyresni nei 40 metų gyventojai, kurie iki šiol nekaupė, į kaupimą automatiškai nebus įtraukiami, tačiau gali tapti pensijų kaupimo dalyviais sudarydami sutartį su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove savo iniciatyva.

Kaupiau anksčiau, tačiau sustabdžiau kaupimą 2013 metais, o lėšos liko pensijų fonde. Ar galiu vėl pradėti kaupti? 2018-10-30T07:45:46+00:00

Jeigu esate kaupę II pakopos pensijų fonde ir dalyvavimą sustabdę anksčiau, nepriklausomai nuo amžiaus Jūs būsite įtraukti į pensijų kaupimo sistemą, o lėšos toliau bus kaupiamos tame pačiame pensijų fonde. Jeigu Jums tokios sąlygos priimtinos, nieko daryti nereikia.

Kartą jau pradėjau kaupti, bet kaupimą sustabdžiau ir daugiau kaupti nenorėsiu, ar vis tiek tapsiu pensijų kaupimo sistemos dalyviu? 2018-10-30T07:43:27+00:00

Jeigu esate kaupę II pakopos pensijų fonde ir dalyvavimą sustabdę anksčiau, nepriklausomai nuo amžiaus Jūs būsite įtraukti į pensijų kaupimo sistemą ir apie tai informuoti asmeniškai. Tačiau iki numatyto termino – birželio 30 d. galite atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime ir apie tai informuoti „Sodrą“.

Nekaupiantis žmogus iki 40 metų amžiaus kas trejus metus gaus pranešimą iš „Sodros“, kad yra įtrauktas į kaupimo sistemą ir kad iki numatyto termino turi teisę pranešti apie sprendimą nedalyvauti kaupime.

Jeigu žmogus vyresnis nei keturiasdešimties, jis taip pat kas trejus metus gaus pranešimą iš „Sodros“, kad yra įtrauktas į kaupimo sistemą ir kad iki numatyto termino turi teisę pranešti apie sprendimą nedalyvauti kaupime, tačiau toks įtraukimas galėtų vykti tik tris kartus.

Kaip bus, jei 2019 m. dirbantysis atsisakys kaupti, bet 2020 m. nutars dalyvauti II pakopos pensijų kaupime? Ar bus galima pasirašyti pensijų kaupimo sutartį ir kokiomis sąlygomis? 2018-08-27T06:28:28+00:00

Įstatymas nenumato jokių apribojimų sudaryti naują sutartį – nei tiems, kurie per įtraukimą atsisakys kaupti, nei tiems, kas šiuo metu dalyvauja kaupime.

Ar apsimoka kaupti II pensijų pakopoje? 2018-08-27T06:29:15+00:00

Ekspertai sutaria, kad kaupimas prasmingas tuomet, kai kaupimas nepertraukiamai trunka ne trumpiau nei 25-30 metų, tačiau sprendimą kiekvienas dirbantysis turi priimti individualiai atsižvelgdamas į savo darbo užmokesčio dydį ir šeimos poreikius.

Kas nutiks, jeigu prarasiu darbą ir neturėsiu darbo pajamų mokėti įmokas? 2018-08-27T06:29:35+00:00

Jei žmogus praranda darbą ir netenka darbo pajamų, įmokos II pensijų kaupimo pakopai nenuskaičiuojamos. Tačiau naujoji sistema įtvirtina dar vieną įrankį, kuriuo galima pasinaudoti, jeigu pablogėja asmens finansinė situacija – tai kaupimo atostogos. Įstatymuose nustatyta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienų metų.

Ar galima kaupti daugiau? 2018-08-27T06:29:54+00:00

Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti į pelno mokesčio lengvatą.

Kokias lengvatas gaus žmogus, jeigu kaups daugiau nei 3 proc.? Ar gali prisidėti dirbančiojo darbdavys? 2018-08-27T06:30:17+00:00

Jeigu dirbantysis pasirenka kaupti daugiau nei 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio, jis gali pasinaudoti GPM lengvata. Prisidėti prie pensijos kaupimo gali ir dirbančiojo darbdavys – tokiu atveju jis galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

Kaip ir ką informuoti apie savo apsisprendimą dėl pensijos kaupimo? 2018-08-27T06:30:43+00:00

Jeigu šiuo metu nekaupiate ir gavote pranešimą apie įtraukimą į pensijos kaupimo sistemą, tačiau dalyvauti nenorite, informuokite „Sodrą“.

Jeigu šiuo metu nekaupiate, gavote pranešimą apie įtraukimą į pensijų kaupimo sistemą ir norite dalyvauti kaupime, tačiau savo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje, kreipkitės į savo pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę.

Jeigu šiuo metu nekaupiate, gavote pranešimą apie įtraukimą į pensijų kaupimo sistemą ir siūlomos sąlygos Jums tinka, nieko daryti ir informuoti nereikia

Jeigu iki šiol kaupėte, tačiau nusprendėte nebekaupti ir palikti savo lėšas fonde arba grįžti į „Sodrą“, apie sprendimą informuokite savo pensijų kaupimo bendrovę.

Jeigu iki šiol kaupėte, nusprendėte kaupti toliau, tačiau norite pakeisti pensijų fondą, kreipkitės į savo pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę, kurioje norėsite toliau kaupti.

Jeigu iki šiol kaupėte ir norite toliau kaupti bei nieko nekeisti – nieko daryti ir informuoti nereikia.

Jeigu norite kaupti daugiau, informuokite savo pensijų kaupimo bendrovę.

Ar valstybė skatins kaupimą? 2018-11-16T15:04:53+00:00

Valstybės paskata. Kaupiant pensiją valstybė papildomai į pensijų fondą perves nuo 0,3 iki 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio. Jeigu žmogus kaupti pradės nuo 1,8 procento 2019 m., valstybės paskata sieks 0,3 proc. Gyventojui kaupiant daugiau, valstybės paskata bus didesnė. Atitinkama jeigu žmogus kaups 3 proc. tokiu atveju valstybė prisidės 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio.

Mažesni mokesčiai. Siekiant, kad pensijų kaupimas netaptų našta, 0,55 proc. sumažintos dirbančiųjų įmokos „Sodrai“ ir 1 proc. sumažintas gyventojų pajamų mokestis (GPM).. Tai kompensuos 1,5 proc. įmokos iš 3 proc. asmens indėlio į kaupimą.

Pertrauka. Bet kurio žmogaus gyvenime pasitaiko periodų, kai pinigai reikalingi čia ir dabar, todėl pensijų kaupime sudarome galimybes padaryti bent 12 mėn. pertrauką per visą kaupimo laikotarpį. Ši pertrauka galės būti dalijama po keletą mėnesių, svarbu, kad bendra trukmė neviršytų vienų metų.

Laipsniškas įmokos augimas. Kaupti norinčio žmogaus įmoka nebūtinai iškart turi siekti 3 proc. Jeigu asmuo nori, jis galės rinktis laipsnišką įmokos augimą per 5 metus: nuo 1,8 proc. iki 3 proc. Laipsniškas įmokos augimas atrodytų taip:

2019 m. – 1,8 proc. ir valstybės paskata 0,3 proc.

2020 m. – 2,1 proc. ir valstybės paskata 0,6 proc.

2021 m. – 2,4 proc. ir valstybės paskata 0,9 proc.

2022 m. – 2,7 proc. ir valstybės paskata 1,2 proc.

Nuo 2023 m. – 3 proc. ir valstybės paskata 1,5 proc.

Kaip sužinosiu apie įtraukimą ir į kokį fondą pervedami mano pinigai? 2018-11-16T15:09:00+00:00

Jeigu jums nėra 40 metų ir šiuo metu nekaupiate pensijų fonduose, asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui ir elektroniu paštu, jeigu esate jį pateikę „Sodrai“, gausite pranešimą apie įtraukimą į kaupimo sistemą ir siūlomą vieną iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių, kurioje būtų kaupiama asmeninė pensija.

Elektroninio pašto adresą „Sodrai“ taip pat galite pateikti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Jeigu iki numatyto termino 2019 m. birželio 30 d. nepranešite, jog nenorite kaupti, nuo 2019 m. liepos Jūsų įmokos bus pervedamos į pasiūlytą pensijų kaupimo bendrovę. Iki birželio 30 d. galite pranešti „Sodrai“, jog nenorite kaupti arba kreiptis į savo pasirinktą (nebūtinai tą, kurią pasiūlė „Sodra“) bendrovę ir su ja sudaryti pensijų kaupimo sutartį.

Ar galiu pats nuspręsti, kuriame fonde kaupti arba pakeisti fondą? 2018-08-27T06:32:17+00:00

Taip. Norėdami sudaryti sutartį su konkrečia pensijų kaupimo bendrove, turite kreiptis būtent į tą bendrovę, kurioje norite kaupti. Lygiai taip pat kaupimo bendrovę galima ir pakeisti.

Ar galiu bet kada nutraukti kaupimą? 2018-10-30T07:26:40+00:00

Kadangi pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šiuo metu kaupiantys dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne. Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti – apie sprendimą jam reikės pranešti savo kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

Vėliau nutraukti kaupimą nebus galima, tačiau sudaryta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienerių metų.

Ar II pakopoje kaupiamos lėšos yra paveldimos? 2018-08-31T02:36:56+00:00

Taip, II pakopoje kaupiamos lėšos iki anuiteto įsigijimo yra paveldimos. Kai kaupiantis asmuo sulaukia senatvės pensijos amžiaus ir jeigu būna sukaupęs daugiau nei 10 tūkst. eurų, jis turi įsigyti pensijų anuitetą – teisę gauti nuolatines išmokas iki mirties už vienkartinę įmoką anuiteto teikėjui. Nuo 2020 m. anuiteto teikėja bus „Sodra“.

Anuitetai bus kelių rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15 proc. sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Kaip sukauptas lėšos bus išmokėtos sulaukus pensijos? Ar sulaukęs pensijos galėsiu atsiimti viską, ką sukaupiau iškart? 2018-10-30T08:31:43+00:00

Jeigu sukaupta 3000 eurų ar mažiau – asmeniui mokama vienkartinė išmoka. Jei sukaupta 3001 – 10 000 eurų – mokamos periodinės išmokos. Jei sukaupta daugiau nei 10 000 eurų – asmuo turi įsigyti pensijų anuitetą, o išmokos mokamos iki mirties.

Anuitetai bus kelių rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15% sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Asmuo, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.

Kada reikia įsigyti anuitetą, o kada pinigus galima pasiimti vienkartine išmoka? 2018-10-30T08:31:17+00:00

Jeigu sukaupta 3000 eurų ar mažiau – asmeniui mokama vienkartinė išmoka. Jei sukaupta 3001 – 10 000 eurų – mokamos periodinės išmokos. Jei sukaupta daugiau nei 10 000 eurų – asmuo turi įsigyti pensijų anuitetą, o išmokos mokamos iki mirties.

Asmuo, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.

Kuo skiriasi standartinis ir atidėtasis anuitetas? 2018-08-31T02:36:48+00:00

Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos.

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15% sukauptos sumos gali skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amžiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra paveldimi.

Kodėl „Sodra“ nuo 2020 m. taps vienintele anuitetų teikėja? 2018-08-31T02:36:45+00:00

Centralizuotą anuitetų mokėjimą nutarta perduoti „Sodrai“, nes ji nėra komercinė įstaiga, nesiekia pelno bei gali efektyviau suvaldyti riziką. „Sodrai“ tapus anuiteto mokėtoja, II pakopoje sukauptos lėšos bus aiškiai atskirtos nuo bendro biudžeto ir administruojamos atskirai.

Ar anuitetas yra mokamas? 2018-08-31T02:36:41+00:00

Anuitetas kainuoja, nes jo mokėtojas negali apskaičiuoti, kiek tiksliai gyvens lėšas kaupęs asmuo, tačiau įsipareigoja išmokas mokėti iki mirties net tais atvejais, kai žmogaus sukauptų pinigų nebepakanka. Tai vadinama rizika. Todėl anuitetų mokėtojai, siekdami suvaldyti riziką, turi turėti kuo daugiau klientų ir dar apsidraudžia imdami vienkartinį mokestį.

Kas bus su jau sudarytomis sutartimis dėl pensijų anuiteto? 2018-08-31T02:36:38+00:00

Pensijų anuitetus pagal sutartis, sudarytas iki 2019 m. gruodžio 31 d., gyvybės draudimo bendrovės mokės pagal sutarčių sąlygas iki tol, kol pasibaigs jų mokėjimo terminas. Tai reiškia, kad anksčiau sudarytos ar kitais metais dar sudarysimos sutartys dėl anuiteto mokėjimo su gyvybės draudimo bendrovėmis toliau liks galioti.

Neradau man rūpimo klausimo apie pensijas ir atsakymo į jį 2018-10-30T07:25:00+00:00

Jeigu turite klausimų apie pensijas ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tel. 1883 arba el. p. info@sodra.lt.