Savarankiška veikla 2019-01-10T11:46:51+00:00

D.U.K. – Savarankiška veikla

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides
Kaip apmokestinamos individualios veiklos pagal pažymą pajamos ir kita savarankiška veikla? 2018-10-30T07:59:16+00:00

Pajamos iš individualios veiklos bus apmokestintos taikant 15 proc. GPM tarifą, tačiau kartu svarbu, kad individualios veiklos pajamoms taikomas mokesčio kreditas, dėl ko šių pajamų apmokestinimas (efektyvus GPM tarifas) priklauso nuo per metus gaunamo apmokestinamųjų pajamų (pelno) dydžio.

Tais atvejais, kai apmokestinamosios pajamos neviršija 20 000 eurų per metus, jos faktiškai apmokestinamas 5 procentų tarifu, o kai metinės apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų per metus, joms taikomas efektyvus pajamų mokesčio tarifas palaipsniui kyla, kol ties 35 000 eurų pasiekia toliau jau nekintantį 15 procentų tarifą.

Ar autoriniai atlygiai turės būti didinami 1,289 karto? Kokie tarifai bus taikomi? 2018-12-27T12:32:21+00:00

Autoriniai atlyginimai neturės būti didinami 1,289 karto.

 
Jiems taikomi tokie gyventojų pajamų mokesčio tarifai:

Autoriniams atlyginimams, gautiems ne iš darbdavio:

15 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*,

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.

Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

– pajamos iš paskirstytojo pelno,
– individualios veiklos pajamos,
– tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
– mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.

 

Autoriniams atlyginimams, gautiems iš darbdavio:

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*(2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).,

27 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su:

– pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
– tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
– mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautomis pajamomis viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

 

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą išmokamam atlygiui? 2018-12-27T12:41:58+00:00

20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*, 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.),

27 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:

– pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
– iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais,
– tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

 

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos (MB) nario paimtos lėšos, kurios yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms? 2018-12-27T12:45:15+00:00

Iš MB paimta suma, deklaruojama 02 kodu ir priskiriama su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, neturi viršyti sumos, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.

MB nario iš MB paimtos ir 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos 2019 m. apmokestinamos, taikant 20 proc. GPM tarifą.

Tuo atveju, jeigu MB narys iš MB gautų ir pajamų, žymimų 02 pajamų rūšies kodu, ir (ar) iš kito darbdavio susijusių su darbo santykiais pajamų (žymimų 01 pajamų rūšies kodu), ir (ar) tantjemų ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje ar paskolų komitete, ir (ar) autorinių atlyginimų iš darbdavio, o gauta bendra tokių pajamų suma viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama, taikant 27 proc. GPM tarifą.

 

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos (MB) nario pajamos iš paskirstytojo pelno? 2018-12-27T12:47:40+00:00

MB nario iš MB gautos pajamos iš paskirstytojo pelno, išskyrus pajamų dalį, priskirtą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, apmokestinamos, taikant 15 proc.  pajamų mokesčio (GPM) tarifą (nesvarbu, kokia jų suma yra gauta).

Kas yra virtualus buhalteris (i.APS)? 2020-01-08T11:29:22+00:00

Tai VMI kuriama nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, skirta gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą ar įsigiję verslo liudijimą.

Programa leidžia stebėti, ar verslas pelningas, fiksuoti įgyjamus, parduodamus prekių kiekius, informuoja, kada reikia registruotis PVM mokėtoju ir pan.

Artimiausiu metu programa apskaičiuos, kiek mokesčių reikia sumokėti.
Virtualaus buhalterio naudotojams bus suformuojamos ir preliminarios gyventojų metinės pajamų deklaracijos, kurias jiems beliks tik pateikti.

Kokiam skaičiui gyventojų gali būti aktuali virtualaus buhalterio (i.APS) paslauga? 2020-01-08T11:30:05+00:00

Gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą ir/ar verslo liudijimą, yra daugiau nei 159 tūkst.

Virtualiu buhalteriu i.APS galės naudotis visi gyventojai, kurie veda supaprastintą (apskaitai tvarkyti netaiko dvejybinio įrašo būdo) apskaitą.

Ar individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai, kurie yra PVM mokėtojai ar turi samdomų darbuotojų, taip pat gali tvarkyti buhalterinę apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS)? 2020-01-08T12:38:26+00:00

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar yra PVM mokėtojai, ar ne, turi samdomų darbuotojų ar ne, gali rinktis vesti supaprastintą apskaitą ir ją tvarkyti virtualiu buhalteriu (i.APS).

Ar virtualus buhalteris (i.APS) bus privalomas individualią veiklą vykdantiems asmenims? 2020-01-08T12:39:22+00:00

Tai yra VMI nemokama e. paslauga klientams, kuri yra neprivaloma.

Kokią naudą virtualus buhalteris (i.APS) suteikia individualią veiklą vykdantiems asmenims? 2020-01-08T12:42:17+00:00

Nemokamas įrankis palengvina individualia veikla užsiimančių gyventojų pajamų apskaitą ir leidžia sutaupyti popierinių pajamų-išlaidų žurnalų pildymui bei mokesčių apskaičiavimui skiriamą laiką. Gyventojams, kurie pajamų ir išlaidų žurnalą pildo internete, VMI sistemoje, popierinio žurnalo pildyti nebereikia.
Virtualus buhalteris (i.APS) turi duomenų peržiūros ir analizės funkcijas, kurios leidžia verslininkams stebėti, ar jų vykdoma veikla yra pelninga, kokios gaunamų pajamų, patiriamų išlaidų tendencijos. Programoje gyventojai matys apskaičiuotas mokėtinas GPM, PVM bei „Sodros“ administruojamų mokesčių: PSD ir VSD įmokų sumas (jas apskaičiuos ir pateiks „Sodra“). Taigi, gyventojams nebereikės ieškoti įrankio mokesčiams skaičiuoti, aiškintis, kaip jie apskaičiuojami, atlikti skaičiavimus. Be to, minėtus mokesčius jie galės patogiai susimokėti – mokėjimo nurodymas bus suformuotas automatiškai, naudotojui reikės tik pasirinkti savo banką.
VMI tvarkomų duomenų pagrindu, įvertinus iš kitų šaltinių gautą informaciją, bus apskaičiuotos gyventojo veiklos pajamos bei išlaidos ir šie duomenys bus įkelti į preliminarią gyventojo metinę pajamų deklaraciją. Iki šiol individualią veiklą vykdantiems gyventojams VMI negalėjo pilnai užpildyti minėtų preliminariųjų deklaracijų, nes privalomus deklaruoti duomenis apie gautas individualios veiklos pajamas ir patirtas išlaidas turi tik patys gyventojai. Preliminarioji gyventojo metinė pajamų deklaracija bus užpildyta pagal i.APS vedamo pajamų ir išlaidų žurnalo, taip pat trečiųjų šalių VMI pateiktus duomenis.
Virtualaus buhalterio naudotojams (i.APS) nereikia rūpintis ir gaišti laiko įsigyjant apskaitos dokumentus: tiesiogiai programoje jie gali išrašyti PVM sąskaitą – faktūrą, sąskaitą – faktūrą ar prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą. Išrašytų dokumentų duomenys automatiškai keliami į pajamų ir išlaidų žurnalą. Klientų ir kita dažnai naudojama informacija saugoma, tad pasikartojančių duomenų nereikia suvesti kas kartą iš naujo.
Jei pageidaus, programos naudotojai bus informuojami, kokias mokesčių deklaracijas ir iki kada turi pateikti. Taip pat mato, kokia yra PVM riba ir kokia pajamų suma liko iki jos, gyventojui pačiam nieko nereikia skaičiuoti.
Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimus, gali stebėti, kokia yra jų sandorių su juridiniais asmenimis apyvarta (kada artėjama prie 4,5 tūkst. eurų ribos), kada tikslinga keisti veiklos formą (pasiekus 45 tūkst. eurų apyvartą pajamos apmokestinamos kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos). Jei jie, išrašydami dokumentus, nurodo tikslius prekių (paslaugų) gavėjo juridinio asmens duomenis, programa perspėja apie tokią pat juridinio asmens vykdomą (įregistruotą) veiklą.
Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai mato ir ilgalaikio turto, apie kurio naudojimą veiklai pranešė VMI, duomenis, jiems nereikia patiems apskaičiuoti ir pildyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo duomenų.
Virtualaus buhalterio (i.APS) naudotojui nereikia pačiam aiškintis, kokios išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kokios nepriskiriamos, o kurių priskyrimas yra ribojamas – tai nustatys programa pagal naudotojo įvestą išlaidų rūšį.
Virtualaus buhalterio dėka gyventojas žino, kiek konkretus klientas jam šiuo metu yra skolingas (pagal atskiras sąskaitas ir bendrą neapmokėtos skolos sumą), ir priešingai, kiek skolingas yra pats.

Ar tvarkantys apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS) turi vesti ir popierinį pajamų ir išlaidų žurnalą? 2020-01-08T11:43:03+00:00

Virtualaus buhalterio (i.APS) naudotojams, kurie pilnai apskaitą veda VMI sistemoje, popierinio pajamų ir išlaidų žurnalo pildyti nebereikia.
Kasos aparato savo veikloje nenaudojantys gyventojai, kurie nesinaudos virtualaus buhalterio paslaugomis, kaip ir iki šiol turi pildyti popierinį žurnalą.

Kaip galima tvarkyti apskaitą: tik naudojant kompiuterius, ar galima dirbti ir su išmaniaisiais įrenginiais? 2020-01-08T11:59:03+00:00

Apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS) galima tvarkyti tiek pildant duomenis kompiuteriu, tiek išmaniaisiais (mobiliaisiais) įrenginiais.
Apskaitos tvarkymas virtualiu buhalteriu (i.APS) smulkiajam verslui nėra privalomas. Yra galimybė pasirinkti, ar naudotis i.APS paslaugomis, ar apskaitą tvarkyti popieriniuose žurnaluose.

Kaip gyventojai gali pasiekti virtualų buhalterį (i.APS)? 2020-01-08T12:04:19+00:00

Prisijungti prie virtualaus buhalterio (i.APS) gyventojai gali per:

  • Mano VMI;
  • per e. bankininkystę;
  • e. valdžios portalą;
  • su VMI priemonėmis;
  • e. parašu.
Kokių investicijų reikia smulkiajam verslui, norinčiam tvarkyti buhalterinę apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS)? 2020-01-08T12:24:38+00:00

Virtualaus buhalterio (i.APS) paslauga smulkiajam verslui yra nemokama, tad papildomų investicijų nereikia. Paslaugos skirtos palengvinti gyventojų pajamų apskaitą, jos kuriamos orientuojantis į smulkiojo verslo poreikius, tad šio verslo atstovai buvo įtraukti į programos kūrimo procesą.

Ar gyventojai gali pabandyti, kaip veikia virtualus buhalteris (i.APS)? 2020-01-08T12:25:31+00:00

Taip, gyventojai demonstracinės virtualaus buhalterio (i.APS) versijos pagalba gali išbandyti, kaip veikia programa, susipažinti su jos funkcijomis ir galimybėmis – apsispręsti, ar ateityje naudosis i.APS e. paslaugomis.

Kokia šio i.APS virtualaus buhalterio projekto vertė ir kaip jis turėtų atsipirkti? 2020-01-08T12:26:36+00:00

i.APS projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą „Informacinės visuomenės skatinimas“. Projekto vertė – 188 744,36 eurai su PVM.
i.APS naudotojai mažiau laiko skirs pajamų ir išlaidų žurnalo, gyventojų metinės pajamų deklaracijos pildymui, mokesčių apskaičiavimui. Skaičiuojama, kad bendra i.APS nauda verslui, jei virtualiu buhalteriu naudosis 30 proc. individualią veiklą vykdančių asmenų, kasmet sudarys daugiau nei 1 mln. eurų.

Kokias funkcijas turi virtualus buhalteris (i.APS)? 2020-01-08T12:31:01+00:00

Virtualus buhalteris (i.APS) turi šias funkcijas, kurios padeda supaprastinti smulkiųjų verslininkų kasdienybę:

  • pajamų arba išlaidų fiksavimo, automatizuoto duomenų perkėlimo į pajamų – išlaidų žurnalą;
  • apskaitos dokumentų (PVM sąskaitos – faktūros, sąskaitos – faktūros ar prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų) išrašymo;
  • duomenų perkėlimo iš pajamų ir išlaidų žurnalo į preliminarią gyventojo metinę pajamų deklaraciją; taip pat dalies virtualiam buhalteriui (i.APS) aktualių duomenų iš kitų VMI informacinių sistemų perkėlimo (funkcija veiks artimiausiu metu);
  • VMI ir Sodrai mokėtinų mokesčių apskaičiavimo ir kt. (funkcija veiks artimiausiu metu).
Nuo kada gyventojai pradėjo naudotis virtualiu buhalteriu (i.APS)? 2020-01-08T12:33:49+00:00

Gyventojai vesti individualios veiklos apskaitą virtualiu buhalteriu (i.APS), VMI sistemoje, pradėjo nuo 2019 metų sausio 22 d.

Kokias sąsajas virtualus buhalteris (i.APS) turės su kitais i.MAS posistemiais? 2020-01-08T12:34:28+00:00

Įdiegus išmaniųjų elektroninių kasos aparatų elektronines paslaugas (i.EKA), šių paslaugų naudotojams nebereikės pildyti kasos operacijų žurnalų.

Neradote atsakymo į savo klausimą? 2018-10-30T07:32:32+00:00

Jeigu turite klausimų apie savarankišką veiklą ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882;  www.vmi.lt/manovmi, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“, arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.