Verslas 2018-10-30T07:41:52+00:00

D.U.K. – Verslas

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides
Koks gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas taikomas ligos išmokoms? 2018-10-30T08:19:23+00:00

Pagal nuo 2019 m sausio 1 d. taikytiną Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 6 straipsnio 1¹ dalį, ligos išmokos 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą.

Darbdaviai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėdami ligos išmokas, turi taikyti 15 procentų GPM tarifą, nesvarbu, ar ligos išmokos bus išmokamos už einamųjų 2019 m. mėnesį, ar už 2018 m. mėnesį.

2019 m. apskaičiuotoms išmokoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant išmokas 2019 m., kurios yra tiesiogiai susiję su 2018 m. gaunamu vidutiniu darbu užmokesčiu, šis užmokestis turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Kokia neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) formulė bus taikoma ligos išmokoms? 2018-10-30T08:18:26+00:00

2019 m. mėnesio NPD = 300 – 0,15 * (gyventojo mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 2019 01 01 galiosiančios MMA vienas dydis).

Didesni mėnesio NPD taikytini riboto darbingumo asmenims, kuriems:

  • nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 eurai;
  • nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 308 eurai.

Darbdavys, apskaičiuodamas GPM nuo išmokamos sumos, kurią sudaro darbo užmokestis (ar jo dalis) ir ligos išmoka, NPD šioms išmokoms turės pritaikyti proporcingai.

Kaip apmokestinamos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, kai tai nėra individuali veikla? 2018-10-30T08:15:32+00:00

Ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) pajamos, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, pagal GPMĮ 6 str. 1 dalies nuostatas 2019 m. apmokestinamos, taikant 15 proc. GPM tarifą:

  • kai pardavimas įvyko 2018 m., bet apmokėjimas 2019 m.;
  • kai pardavimas bei apmokėjimas įvyko 2019 m.

Jeigu gyventojo 2019 m. metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant gautų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) viršytų 120 VDU sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinta, taikant 20 proc. GPM tarifą.

Kokie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai taikomi 2019 metais paskirtoms ir išmokėtoms premijoms darbuotojams už 2018 m. rezultatus? 2018-10-30T08:10:13+00:00

Pajamos pripažįstamos jų gavimo (išmokėjimo) momentu ir apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias taisykles. Išimtis numatyta tik 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.

Šiuo atveju darbuotojams išmokėtos premijos už 2018 m. rezultatus apskaičiuojamos jau 2019 m., todėl taikomas premijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.

Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio ir premijos suma (arba bendra 2019 m. gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma) viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijančiai pajamų sumai taikomas 27 proc. GPM tarifas. Deklaruoti pajamas, perskaičiuoti pajamų mokestį ir  jį (7 proc.) sumokėti pareiga tenka gyventojui.

2019 metais apskaičiuotoms ir išmokėtoms premijoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo įmokų tarifai.

Kaip apmokestinami apskaičiuoti ir išmokėti atostoginiai už 2018 m. ir 2019 m. laikotarpį (pavyzdžiui, nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. sausio 10 d.)? 2018-10-30T08:09:26+00:00
  • Už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą ir gruodžio mėnesio NPD.
  • Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą ir sausio mėnesio NPD.

Šios nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai už 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėnesio laikotarpį atostoginiai yra apskaičiuojami ir išmokami 2019 m. arba atitinkamomis dalimis – 2018 ir 2019 metais.

2018 m. apskaičiuotiems atostoginiams ir kitoms išmokoms taikomi 2018 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai, o 2019 m. apskaičiuotiems atostoginiams ir kitoms išmokoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant  išmokas 2019 m., kurios yra tiesiogiai susijusios su 2018 m. gaunamu vidutiniu darbu užmokesčiu, šis užmokestis turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Koks GPM tarifas taikomas 2018 metais išmokėtam darbo užmokesčio avansui už 2019 m.? 2018-10-30T08:07:48+00:00

Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio dalis (avansas) už 2019 m. sausio mėn. turi būti išmokėta taikant naujas darbo užmokesčio apskaičiavimo (t. y. padidinta, sausio mėnesio darbo užmokesčiui pritaikius koeficientą 1,289) ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuostatas, ji apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.

Avansui taikomi priskaitymo mėnesio socialinio draudimo įmokų tarifai. Tai reiškia, jog darbo užmokesčiui už 2019 m. sausio mėnesį taikomi 2019 m. įsigaliosiantys socialinio draudimo įmokų tarifai.

Kaip apmokestinama 2019 m. darbuotojo atleidimo atveju išmokėta nepanaudotų atostogų kompensacija, kurią sudaro išmoka, apskaičiuota už periodą iki 2019 m. sausio 1 d.? 2018-10-30T08:04:39+00:00

2019 m. atleidžiamam iš darbo darbuotojui, 2018 m. nepanaudotų atostogų kompensacija apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. GPM tarifą.

Įvertinus visą 2019 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Kompensacijai už nepanaudotas atostogas taip pat taikomi 2019 m. įsigaliosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas už periodą iki 2019 metų, vidutinis atlyginimas, nuo kurio skaičiuojama išmoka, turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Kokie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir socialinio draudimo įmokų tarifai taikomi 2019 metais išmokėtam 2018 metų darbo užmokesčiui? 2018-10-30T08:03:36+00:00

GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą.

Atsižvelgiant į tai, 2018 m. gruodžio mėnesio ar kurio nors kito 2018 m. mėnesio, ar ankstesnio nei 2018 m. mokestinio laikotarpio mėnesio apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m., taikomas 15 proc. GPM tarifas.

Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Darbo užmokesčiui, priskaičiuotam už 2018 metų mėnesius taikomi 2018 metais galiojantys socialinio draudimo įmokų tarifai, nepriklausomai nuo to, kada darbo užmokestis išmokamas.

Neradote atsakymo į savo klausimą? 2018-10-30T07:59:59+00:00

Jeigu turite klausimą apie verslą ir neradote atsakymo į jį, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi,naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“, arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.