Verslas 2019-01-10T11:47:53+00:00

D.U.K. – Verslas

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides
Koks gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas taikomas ligos išmokoms? 2018-10-30T08:19:23+00:00

Pagal nuo 2019 m sausio 1 d. taikytiną Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 6 straipsnio 1¹ dalį, ligos išmokos 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą.

Darbdaviai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėdami ligos išmokas, turi taikyti 15 procentų GPM tarifą, nesvarbu, ar ligos išmokos bus išmokamos už einamųjų 2019 m. mėnesį, ar už 2018 m. mėnesį.

2019 m. apskaičiuotoms išmokoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant išmokas 2019 m., kurios yra tiesiogiai susiję su 2018 m. gaunamu vidutiniu darbu užmokesčiu, šis užmokestis turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Kokia neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) formulė bus taikoma ligos išmokoms? 2018-12-27T12:53:14+00:00

2019 m. mėnesio NPD = 300 – 0,15 * (gyventojo mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 555 Eur (2019-01-01 MMA vienas dydis).

Didesni mėnesio NPD taikytini riboto darbingumo asmenims, kuriems:

  • nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 eurai;
  • nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 308 eurai.

Darbdavys, apskaičiuodamas GPM nuo išmokamos sumos, kurią sudaro darbo užmokestis (ar jo dalis) ir ligos išmoka, NPD šioms išmokoms turės pritaikyti proporcingai.

Koks GPM tarifas 2019 m. taikomas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamoms, kai tai nėra individuali veikla? 2018-12-27T12:55:48+00:00

Ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) pajamos, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, 2019 m. ir vėlesniais metais apmokestinamos, taikant 15 proc. GPM tarifą:

  • kai pardavimas įvyko 2018 m., bet apmokėjimas 2019 m.;
  • kai pardavimas bei apmokėjimas įvyko 2019 m.

Metinės ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo ir kitos apmokestinamosios pajamos (neįskaitant gautų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokų, individualios veiklos pajamų, pajamų iš paskirstytojo pelno, tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje ar paskolų komitete, iš darbdavio gautų autorinių atlyginimų, mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal paslaugų sutartį už vadovavimą gautų pajamų), viršijančios 120 VDU* sumą, apmokestinamos, taikant 20 proc. GPM tarifą.

 

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Kokie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai taikomi 2019 metais paskirtoms ir išmokėtoms premijoms darbuotojams už 2018 m. rezultatus? 2018-10-30T08:10:13+00:00

Pajamos pripažįstamos jų gavimo (išmokėjimo) momentu ir apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias taisykles. Išimtis numatyta tik 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.

Šiuo atveju darbuotojams išmokėtos premijos už 2018 m. rezultatus apskaičiuojamos jau 2019 m., todėl taikomas premijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.

Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio ir premijos suma (arba bendra 2019 m. gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma) viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijančiai pajamų sumai taikomas 27 proc. GPM tarifas. Deklaruoti pajamas, perskaičiuoti pajamų mokestį ir  jį (7 proc.) sumokėti pareiga tenka gyventojui.

2019 metais apskaičiuotoms ir išmokėtoms premijoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo įmokų tarifai.

Kaip apmokestinami apskaičiuoti ir išmokėti atostoginiai už 2018 m. ir 2019 m. laikotarpį (pavyzdžiui, nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. sausio 10 d.)? 2018-10-30T08:09:26+00:00
  • Už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą ir gruodžio mėnesio NPD.
  • Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą ir sausio mėnesio NPD.

Šios nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai už 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėnesio laikotarpį atostoginiai yra apskaičiuojami ir išmokami 2019 m. arba atitinkamomis dalimis – 2018 ir 2019 metais.

2018 m. apskaičiuotiems atostoginiams ir kitoms išmokoms taikomi 2018 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai, o 2019 m. apskaičiuotiems atostoginiams ir kitoms išmokoms taikomi 2019 m. galiosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant  išmokas 2019 m., kurios yra tiesiogiai susijusios su 2018 m. gaunamu vidutiniu darbu užmokesčiu, šis užmokestis turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Koks GPM tarifas taikomas 2018 metais išmokėtam darbo užmokesčio avansui už 2019 m.? 2018-10-30T08:07:48+00:00

Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio dalis (avansas) už 2019 m. sausio mėn. turi būti išmokėta taikant naujas darbo užmokesčio apskaičiavimo (t. y. padidinta, sausio mėnesio darbo užmokesčiui pritaikius koeficientą 1,289) ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuostatas, ji apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.

Avansui taikomi priskaitymo mėnesio socialinio draudimo įmokų tarifai. Tai reiškia, jog darbo užmokesčiui už 2019 m. sausio mėnesį taikomi 2019 m. įsigaliosiantys socialinio draudimo įmokų tarifai.

Kaip apmokestinama 2019 m. darbuotojo atleidimo atveju išmokėta nepanaudotų atostogų kompensacija, kurią sudaro išmoka, apskaičiuota už periodą iki 2019 m. sausio 1 d.? 2018-10-30T08:04:39+00:00

2019 m. atleidžiamam iš darbo darbuotojui, 2018 m. nepanaudotų atostogų kompensacija apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. GPM tarifą.

Įvertinus visą 2019 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Kompensacijai už nepanaudotas atostogas taip pat taikomi 2019 m. įsigaliosiantys socialinio draudimo tarifai.

Apskaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas už periodą iki 2019 metų, vidutinis atlyginimas, nuo kurio skaičiuojama išmoka, turėtų būti indeksuojamas 1,289.

Kokie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir socialinio draudimo įmokų tarifai taikomi 2019 metais išmokėtam 2018 metų darbo užmokesčiui? 2018-10-30T08:03:36+00:00

GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą.

Atsižvelgiant į tai, 2018 m. gruodžio mėnesio ar kurio nors kito 2018 m. mėnesio, ar ankstesnio nei 2018 m. mokestinio laikotarpio mėnesio apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m., taikomas 15 proc. GPM tarifas.

Mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Darbo užmokesčiui, priskaičiuotam už 2018 metų mėnesius taikomi 2018 metais galiojantys socialinio draudimo įmokų tarifai, nepriklausomai nuo to, kada darbo užmokestis išmokamas.

Neradote atsakymo į savo klausimą? 2018-10-30T07:59:59+00:00

Jeigu turite klausimą apie verslą ir neradote atsakymo į jį, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi,naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“, arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.

Ar darbdavys turi padidinti (indeksuoti) nekonkuravimo kompensaciją, numatytą 2018 m. ar ankstesniame susitarime su darbuotoju? Kokie mokesčių (įmokų) tarifai 2019 m. taikomi nekonkuravimo kompensacija? 2019-03-06T06:37:12+00:00

Nekonkuravimo kompensacijos GPM apskaičiavimo tikslu yra laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. Išmokamoms 2019 m., joms (įskaitant išmokamas atleistiems iš darbo darbuotojams) taikomas apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.

15 procentų GPM tarifas taikomas tik toms nekonkuravimo kompensacijoms, kurios pagal nekonkuravimo susitarimus buvo apskaičiuotos 2018 m. ar anksčiau, tačiau išmokamos pavėluotai.

Nekonkuravimo kompensacijos nėra laikomos darbo užmokesčio dalimi, todėl jos neturi būti indeksuojamos taikant 1,289 koeficientą.

Jeigu nekonkuravimo kompensacijos mokėjimo metu asmenis sieja darbo santykiai, 2019 metais nuo apskaičiuotos nekonkuravimo kompensacijos iš apdraustojo turėtų būti išskaičiuota 19,5 proc. (21,3 proc. jeigu asmuo kaupia pensijai papildomai mokėdamas 1,8 proc. dydžio įmokas, arba 22,5 proc., jeigu asmuo kaupia pensijai papildomai mokėdamas 3 proc. dydžio įmokas)  socialinio draudimo įmoka (įskaitant ir sveikatos draudimo įmokas), o nuo apskaičiuotos nekonkuravimo kompensacijos draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 1,31 proc. (2,03 proc. terminuotoms darbo sutartims) nedarbo draudimo įmoką ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmoką – 0,14 proc. (0,36 proc., jeigu draudėjas priklauso II grupei; 0,7 proc., jeigu draudėjas priklauso III grupei, 1,4 proc., jeigu draudėjas priklauso IV grupei). Draudėjas taip pat iš savo lėšų turi sumokėti 0,16 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoką ir 0,16 proc. Garantinio fondo įmoką (jeigu draudėjas turi prievolę mokėti šias įmokas nuo darbo užmokesčio).

Jeigu išmokos pagal nekonkuravimo susitarimus buvo apskaičiuotos už 2018 m.  ar ankstesnį laikotarpį, o darbdavys vėluotų išmokas išmokėti ir jos būtų išmokėtos 2019 metais, tokiu atveju turėtų būti taikomi 2018 metais galioję įmokų tarifai.

Kokie mokesčių (įmokų) tarifai taikomi teismo priteistam vidutiniam darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, prasidėjusį 2018 m., o pasibaigusį 2019 m.? 2019-03-06T06:46:26+00:00

Kai išmokamas teismo priteistas (ar pagal teismo sprendimu patvirtintą taikos sutartį) vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką (prasidėjusį 2018 m., o pasibaigusį 2019 m.) nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas už 2018 m. mėnesius, apmokestinamas taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas, t. y. 15 proc. GPM tarifą, o apskaičiuotas už 2019 m. mėnesius – 20 procentų GPM tarifą.

Nuo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto už 2018 m. mėnesius, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra skaičiuojamos taikant 2018 metais galiojusius įmokų tarifus, o nuo už 2019 m. apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos taikant 2019 metais galiojančius tarifus.